Program Pencarian Murid Pintar Dan Berbakat Tapisan Peringkat Pertama UKM1

Infografik UKM1

Klik archive di sini (1.41 MB) untuk muat turun

Maklumat lanjut dan pengambilan ujian UKM1 boleh dicapai melalui laman sesawang berikut:

http://ukm1.permatapintar.edu.my