Penghuraian Tugas Pembantu Makmal Di Sekolah-sekolah, Kolej Matrikulasi & Institut Pendidikan Guru Kampus Di Bawah Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)

Sukacita dimaklumkan bahawa, surat edaran berhubung Penghuraian Tugas  Pembantu Makmal Di Sekolah-sekolah, Kolej Matrikulasi & Institut Pendidikan Guru Kampus Di Bawah Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah dikeluarkan dan boleh dimuat turun untuk rujukan dan perhatian selanjutnya.

Muat Turun Semua Fail Di Sini