Penempatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) DG41 Bagi Sekolah Rendah Bil. 1/2020

Sukacita dimaklumkan bahawa Penempatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) DG41 Bagi Sekolah Rendah Bil. 1/2020 boleh dicapai melalui Portal Rasmi KPM mulai 23/12/2019.

URL : egraduan.moe.gov.my
Tarikh mula : 23/12/2019
Tarikh Akhir : 14/02/2020
Tarikh Penempatan : 15/01/2020