Pekeliling Perolehan Bilangan 2 Tahun 2019 - Garis Panduan Penggunaan Borang Pengesahan Pelaksanaan Perkhidmatan Kawalan Keselamatan (PKK) Di Institusi Pendidikan/Sekolah Di Bawah Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)

Bil.  Tajuk  Muat Turun
1.  Pekeliling Perolehan Bilangan 2 Tahun 2019 - Garis Panduan Penggunaan Borang Pengesahan Pelaksanaan Perkhidmatan Kawalan Keselamatan (PKK) Di Institusi Pendidikan/Sekolah Di Bawah Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) Muat Turun
2. Borang Pengesahan Perkhidmatan PKK Bagi Kontrak Bermula PADA 1 Januari 2019 Muat Turun
3.  Borang Pengesahan Perkhidmatan PKK Bagi Kontrak Bermula SEBELUM 1 Januari 2019 Muat Turun