Kajian Indeks Kesejahteraan Psikologi Dan Keterlibatan Pegawai Perkhidmatan Awam 2022

POSTER IKPM LANJUTAN

 

Jabatan Perkhidmatan Awam sedang menjalankan Kajian Indeks Kesejahteraan Psikologi dan Keterlibatan Pegawai Perkhidmatan Awam 2022. Kajian ini bertujuan untuk mengukur tahap kesejahteraan psikologi dan keterlibatan pegawai awam. Hasil dapatan kajian ini dapat membantu dalam mengenal pasti aspek yang perlu diberi penekanan bagi meningkatkan tahap kesejahteraan psikologi dan keterlibatan pegawai awam dalam memperkasakan perkhidmatan awam pada tahap yang terbaik.

Semua Kementerian/ Jabatan/ Agensi dalam Perkhidmatan Awam adalah DIWAJIBKAN untuk melaksanakan kajian ini bermula pada pada 1 hingga 30 September 2022.

  • Hits: 3608

Ikuti kami di media sosial rasmi:

© 2019 Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Hak Cipta Terpelihara
Tarikh Kemaskini 04 Oktober 2023, 15:35.