Garis Panduan Pelaksanaan Geran Secara One-Off Di Bawah Pelan Jana Semula Ekonomi (PENJANA) Kepada Pengusaha Tadika Swasta Yang Berdaftar Dengan KPM

Cover

 

Bil

Tajuk

Muat Turun
1. Garis Panduan Pelaksanaan Geran Secara One-Off di bawah Pelan Jana Semula Ekonomi (PENJANA) kepada Pengusaha Tadika Swasta yang Berdaftar dengan KPM   pdf Muat Turun (347 KB)
2.
Soalan Lazim (FAQ)
  pdf Muat Turun (142 KB)
3. Borang T1 (BORANG PERMOHONAN GERAN SECARA ONE-OFF PENJANA)   pdf Muat Turun (649 KB)
4. Borang T2 (SENARAI SEMAK PERMOHONAN GERAN SECARA ONE-OFF PENJANA)   pdf Muat Turun (551 KB)
5. Borang T3 (BORANG PERAKUAN PENERIMAAN GERAN SECARA ONE-OFF PENJANA)   pdf Muat Turun (474 KB)
6. Borang T4 (BORANG PELAPORAN PERBELANJAAN GERAN SECARA ONE-OFF PENJANA)   pdf Muat Turun (552 KB)
7. Borang T5 (BORANG PENGESAHAN AKAUN TADIKA BAGI GERAN ONE-OFF PENJANA)   pdf Muat Turun (574 KB)