Format Surat Iringan Dan Senarai Semak Permohonan Cuti Sakit, Cuti Separuh Gaji, Cuti Tanpa Rekod, Cuti Tibi Kusta Barah Dan Kebenaran Berubat Di Yayasan Bukan Kerajaan

Untuk makluman, BPSM KPM telah mengedarkan Surat Pemakluman kepada semua Bahagian/ Jabatan Pendidikan Negeri berhubung Format Surat Iringan dan Senarai Semak bagi permohonan Cuti Sakit, Cuti Sakit Lanjutan, Cuti Kecederaan, Cuti Tanpa Rekod, Cuti Separuh Gaji, Cuti Tibi Kusta Barah dan Permohonan Kebenaran Berubat Di Yayasan Bukan Kerajaan di peringkat Kuasa Tertentu.

Muat Turun Surat Edaran