Dokumen Pertandingan Kompang Selawat Sekolah-Sekolah KPM Tahun 2019

Sukacita dimaklumkan bahawa dokumen pertandingan bagi Kompang Selawat dan Seni Khat Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia bagi Tahun 2018 boleh dimuat turun melalui pautan di pautan berikut: 

Surat Siaran Pertandingan Surat Siaran Dokumen Pertandingan Kompang Selawat Sekolah-Sekolah KPM 2019
Dokumen dan Syarat Pertandingan Dokumen dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat Sekolah-Sekolah KPM 2019