Kempen "Pelan Hala Tuju Malaysia Ke Arah Sifar Penggunaan Plastik Sekali Guna 2018-2030"

Pautan di bawah merupakan dokumen kempen "Pelan Hala Tuju Malaysia ke arah Sifar Penggunaan Plastik Sekali Guna 2018-2030" terbitan Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar & Perubahan Iklim (MESTECC).

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) turut sama melaksanakan kempen kesedaran dalam kalangan warga Kementerian di semua peringkat. Sama-samalah kita menjayakan kempen mengurangkan penggunaan plastik sekali guna.

Pelan Hala Tuju Malaysia ke arah Sifar Penggunaan Plastik Sekali Guna 2018-2030