Kenyataan Media: KPM Tidak Pernah Menafikan Hak Murid Mempelajari Bahasa Tamil Di Sekolah Menengah Kebangsaan

0804 KM KPM TIDAK PERNAH MENAFIKAN HAK MURID BELAJAR TAMIL10804 KM KPM TIDAK PERNAH MENAFIKAN HAK MURID BELAJAR TAMIL1