Kenyataan Media: KPM Mengingatkan Petender Tidak Mengemukakan Maklumat Palsu Dan Mengutamakan Budaya Berintegriti Tinggi

KM KPM MENGINGATKAN PETENDER TIDAK MENGEMUKAKAN MAKLUMAT PALSU1

KM KPM MENGINGATKAN PETENDER TIDAK MENGEMUKAKAN MAKLUMAT PALSU2