Select Toggle Tajuk Tarikh
pdf Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6/1983 Larangan Bermain Bahan-bahan Letupan ( pdf, 860 KB ) (444 muat turun) Popular
pdf Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5/1983 Panduan Pengurusan Kelas-kelas Tingkatan Enam ( pdf, 860 KB ) (232 muat turun) Popular
pdf Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/1983 Iklan/Tajaan Dalam Majalah Sekolah ( pdf, 574 KB ) (320 muat turun) Popular
pdf Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/1983 Kantin Sekolah ( pdf, 860 KB ) (733 muat turun) Popular
pdf Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/1990 Sukatan Pelajaran dan Peruntukan Masa untuk Mata-mata Pelajaran Program Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) Bagi Sekolah Menengah Atas Mulai Tahun 1992 ( pdf, 2.00 MB ) (408 muat turun) Popular
pdf Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/1983 Garis Panduan Kempen Anti Merokok Di Sekolah-Sekolah ( pdf, 574 KB ) (509 muat turun) Popular
pdf Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/1990 Pengecualian Mengikuti Kelas Peralihan Bagi Murid Di Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan (SRJK) ( pdf, 4.34 MB ) (204 muat turun) Popular
pdf Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6/1990 Kelemahan Calon-calon Dalam Urusan Temuduga Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan Untuk Tujuan Lantikan ke Jawatan Tetap Perkhidmatan Pendidikan ( pdf, 1023 KB ) (226 muat turun) Popular
pdf Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5/1990 Cuti Pada Hari-hari Peperiksaan Sijil Rendah Pelajaran (SRP) ( pdf, 4.34 MB ) (316 muat turun) Popular
pdf Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/1990 Spesifikasi Bagi Pengswastaan Asrama Desa ( pdf, 3.00 MB ) (265 muat turun) Popular
pdf Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/1990 Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggeris dan Guru Mata Pelajaran Matematik ( pdf, 4.34 MB ) (329 muat turun) Popular
pdf Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/1990: Peranan Baru Kakitangan Sumber (KS) dan Prosedur Pembayaran ( pdf, 1023 KB ) (213 muat turun) Popular
pdf Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/1974 Keselamatan Dalam Makmal ( pdf, 1.13 MB ) (339 muat turun) Popular
pdf Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/1975 Menyanyi Lagu Kebangsaan/Lagu Negeri dan Mengibar Bendera Persekutuan/Bendera Negeri di Sekolah-sekolah/Maktab-maktab Perguruan ( pdf, 1000 KB ) (555 muat turun) Popular
pdf Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6A/1975 Disiplin - Murid-murid Menghisap Rokok ( pdf, 484 KB ) (736 muat turun) Popular
pdf Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5A/1975 Kemasukan Murid-murid Warganegara ke Sekolah-sekolah Suwa Yang Dikhaskan Untuk Murid-murid Dagang (Expatriate) ( pdf, 725 KB ) (223 muat turun) Popular
pdf Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/1975 Nyanyian Lagu Kebangsaan ( pdf, 484 KB ) (400 muat turun) Popular
pdf Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/2001 Pindaan Bagi Para 2 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.10/1998 Panduan Tentang Umur Masuk Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah Serta Umur Menduduki Peperiksaan Bagi Sek. Kerajaan,Sekolah Bantuan Kerajaan dan Sekolah Swasta ( pdf, 4.34 MB ) (498 muat turun) Popular
pdf Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/1979 Laporan Murid-murid Dalam Keadaan Risiko Penyalahgunaan Dadah Yang Memerlukan Pertolongan ( pdf, 675 KB ) (402 muat turun) Popular
pdf Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/1983 Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Melibatkan Murid-murid Sekolah ( pdf, 574 KB ) (390 muat turun) Popular

Ikuti kami di media sosial rasmi:

© 2019 Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Hak Cipta Terpelihara
Tarikh Kemaskini 26 Mei 2020, 21:55.