Select Toggle Tajuk Tarikh
pdf Surat Siaran Bilangan 12 Pengecualian Kelas Peralihan di SMK oleh murid SJKC dan SJKT ( pdf, 165 KB ) (949 muat turun) Popular
pdf Surat Siaran Bilangan 11 KSSM Mata Pelajaran Vokasional ( pdf, 232 KB ) (2286 muat turun) Popular
pdf Surat Siaran Bilangan 10 KSSM Mata Pelajaran Elektif Teknikal ( pdf, 151 KB ) (1108 muat turun) Popular
pdf Surat Siaran Bilangan 9 KSSM Kesusasteraan ( pdf, 518 KB ) (835 muat turun) Popular
pdf Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 6 Tahun 2019: Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (Menengah Atas) dan Pelaksanaan Pakej Mata Pelajaran Mulai Tahun 2020 ( pdf, 707 KB ) (9718 muat turun) Popular
pdf Penetapan Pembayaran Gaji Bagi Hari Rehat Mingguan dan Hari Kelepasan Mingguan Untuk Kes Tidak Hadir Bertugas ( pdf, 191 KB ) (890 muat turun) Popular
pdf Garis Panduan Penutupan PTJ Dan Penyerahan Fungsi PTJ Ditutup Kepada PTJ Baharu ( pdf, 236 KB ) (739 muat turun) Popular
pdf Borang Pembukaan Fail KPM (Oktober 2019) ( pdf, 267 KB ) (916 muat turun) Popular
pdf KPM Garis Panduan Prasekolah (vPortal) ( pdf, 1.94 MB ) (23544 muat turun) Popular
pdf Tambahan Kaedah Semakan Lebihan Bayaran Emolumen Melalui Sistem Emolumen Berkomputer – Human Capital Management (HCM) ( pdf, 6.30 MB ) (507 muat turun) Popular
pdf Ringkasan Kod Carta Akaun Akruan (CAA) KPM ( pdf, 1.04 MB ) (3148 muat turun) Popular
archive Jadual Perwakilan Kuasa Pegawai Pengawal KPM AP11 (PK7) berkuatkuasa 15 Julai 2019. ( zip, 2.64 MB ) (1969 muat turun) Popular
pdf Tatacara Perubahan Kunci Masuk Kod Tunggakan Gaji Elaun ( pdf, 889 KB ) (964 muat turun) Popular
pdf Garis Panduan Penggunaan Sistem Eperolehan Selaras Dengan Pekeliling Perbendaharaan (PP/PK7) ( pdf, 764 KB ) (3427 muat turun) Popular
pdf GARIS PANDUAN Pelaksanaan Dasar Inklusif OKU di IPT ( pdf, 1.87 MB ) (7475 muat turun) Popular
pdf Garis Panduan Perolehan Sewaan Mesin Penyalin Dan Bacaan Meter ( pdf, 722 KB ) (5069 muat turun) Popular
pdf Panduan Perakaunan Aset KPM ( pdf, 1.85 MB ) (1273 muat turun) Popular
pdf Surat Siaran KPM Bil.8 Tahun 2019 : Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif (Model Holistik) Murid Berkeperluan Khas (MBK) Secara Berperingkat-Peringkat Mulai Tahun 2020 ( pdf, 596 KB ) (3587 muat turun) Popular
pdf PEKELILING PEROLEHAN BIL. 4 TAHUN 2019 :- Garis Panduan Perolehan Perkhidmatan Mesin Fotostat Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) ( pdf, 49.55 MB ) (974 muat turun) Popular
pdf SPK DK 1 : Peraturan Kad Kredit Korporat Kerajaan ( pdf, 378 KB ) (1341 muat turun) Popular

Ikuti kami di media sosial rasmi:

© 2019 Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Hak Cipta Terpelihara
Tarikh Kemaskini 27 Mei 2020, 10:55.