Folder Pengurusan rekod

Dokumen

Toggle Tajuk Tarikh
dokumen Borang Lantikan Pegawai Rekod Jabatan (PRJ)/Pembantu Tadbir Rekod Jabatan (PTRJ) ( doc, 41 KB ) (128 muat turun) Popular
pdf Dasar Pengurusan Rekod KPM ( pdf, 3.07 MB ) (141 muat turun) Popular
pdf Tatacara Pengurusan Rekod dengan Penggunaan Aplikasi Digital Document Management System (DDMS) ( pdf, 5.67 MB ) (412 muat turun) Popular
pdf Borang Permohonan Pembukaan Fail KPM ( pdf, 270 KB ) (462 muat turun) Popular
pdf Surat Pekeliling Am Bil 2 Tahun 1987 ( pdf, 5.15 MB ) (188 muat turun) Popular
pdf Surat Pekeliling Am Bil 4 Tahun 2015 ( pdf, 157 KB ) (185 muat turun) Popular
pdf Panduan Pemindahan Rekod Awam 2016 ( pdf, 407 KB ) (239 muat turun) Popular
pdf Panduan Pengurusan Rekod Sektor Awam ( pdf, 91.01 MB ) (132 muat turun) Popular
pdf Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1 Tahun 2003 ( pdf, 504 KB ) (107 muat turun) Popular
pdf Pekeliling Perkhidmatan Bil 5 Tahun 2007 ( pdf, 411 KB ) (153 muat turun) Popular
pdf Surat Kementerian Kewangan Bertarikh 3 November 1993 Pelupusan Bahan Bahan Bercetak dan Kertas Terpakai ( pdf, 12 KB ) (142 muat turun) Popular
pdf Surat Pekeliling Am Bil 1 Tahun 2003 ( pdf, 124 KB ) (135 muat turun) Popular
pdf Garis Panduan Pengelasan dan Pengelasan Semula Mengikut Akta Rahsia Rasmi 1972 dan Surat Pekeliling Am Bil 2 Tahun 1987 ( pdf, 1.64 MB ) (147 muat turun) Popular
pdf Info Keselamatan Perlindungan 2016 ( pdf, 936 KB ) (1131 muat turun) Popular
pdf Jadual Pelupusan Rekod Kewangan Dan Perakaunan ( pdf, 2.39 MB ) (165 muat turun) Popular
pdf Jadual Pelupusan Rekod Urusan Am ( pdf, 2.60 MB ) (144 muat turun) Popular
pdf Jadual Pelupusan Rekod Urusan Fungsian Kementerian Pendidikan Tinggi 2016 ( pdf, 1.65 MB ) (315 muat turun) Popular
pdf Panduan Pelupusan Rekod Awam ( pdf, 739 KB ) (220 muat turun) Popular
dokumen Arahan Pentadbiran KSU Bil 1 2016 Tatacara DDMS ( pdf, 25.35 MB ) (98 muat turun)
dokumen Arahan Perbendaharaan (AP 150) Pindaan 2008 ( pdf, 1.00 MB ) (171 muat turun) Popular
This website is protected by RSFirewall!, the firewall solution for Joomla!
© 2019 Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Hak Cipta Terpelihara
Tarikh Kemaskini 23 Ogos 2019, 17:49.