Folder Pengurusan rekod

Dokumen

Toggle Tajuk Tarikh
dokumen Borang Lantikan Pegawai Rekod Jabatan (PRJ)/Pembantu Tadbir Rekod Jabatan (PTRJ) ( doc, 41 KB ) (258 muat turun) Popular
pdf Dasar Pengurusan Rekod KPM ( pdf, 3.07 MB ) (242 muat turun) Popular
pdf Tatacara Pengurusan Rekod dengan Penggunaan Aplikasi Digital Document Management System (DDMS) ( pdf, 5.67 MB ) (584 muat turun) Popular
pdf Borang Permohonan Pembukaan Fail KPM ( pdf, 270 KB ) (578 muat turun) Popular
pdf Surat Pekeliling Am Bil 2 Tahun 1987 ( pdf, 5.15 MB ) (335 muat turun) Popular
pdf Surat Pekeliling Am Bil 4 Tahun 2015 ( pdf, 157 KB ) (280 muat turun) Popular
pdf Panduan Pemindahan Rekod Awam 2016 ( pdf, 407 KB ) (369 muat turun) Popular
pdf Panduan Pengurusan Rekod Sektor Awam ( pdf, 91.01 MB ) (211 muat turun) Popular
pdf Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1 Tahun 2003 ( pdf, 504 KB ) (154 muat turun) Popular
pdf Pekeliling Perkhidmatan Bil 5 Tahun 2007 ( pdf, 411 KB ) (216 muat turun) Popular
pdf Surat Kementerian Kewangan Bertarikh 3 November 1993 Pelupusan Bahan Bahan Bercetak dan Kertas Terpakai ( pdf, 12 KB ) (268 muat turun) Popular
pdf Surat Pekeliling Am Bil 1 Tahun 2003 ( pdf, 124 KB ) (187 muat turun) Popular
pdf Garis Panduan Pengelasan dan Pengelasan Semula Mengikut Akta Rahsia Rasmi 1972 dan Surat Pekeliling Am Bil 2 Tahun 1987 ( pdf, 1.64 MB ) (195 muat turun) Popular
pdf Info Keselamatan Perlindungan 2016 ( pdf, 936 KB ) (1802 muat turun) Popular
pdf Jadual Pelupusan Rekod Kewangan Dan Perakaunan ( pdf, 2.39 MB ) (252 muat turun) Popular
pdf Jadual Pelupusan Rekod Urusan Am ( pdf, 2.60 MB ) (244 muat turun) Popular
pdf Jadual Pelupusan Rekod Urusan Fungsian Kementerian Pendidikan Tinggi 2016 ( pdf, 1.65 MB ) (493 muat turun) Popular
pdf Panduan Pelupusan Rekod Awam ( pdf, 739 KB ) (748 muat turun) Popular
dokumen Arahan Pentadbiran KSU Bil 1 2016 Tatacara DDMS ( pdf, 25.35 MB ) (146 muat turun) Popular
dokumen Arahan Perbendaharaan (AP 150) Pindaan 2008 ( pdf, 1.00 MB ) (308 muat turun) Popular
© 2019 Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Hak Cipta Terpelihara
Tarikh Kemaskini 15 Oktober 2019, 17:07.