Folder Kewangan

Dokumen

Toggle Tajuk Tarikh
archive Jadual Perwakilan Kuasa Pegawai Pengawal KPM AP11 (PK7) berkuatkuasa 15 Julai 2019. ( zip, 2.64 MB ) (170 muat turun) Popular
pdf Surat Pekeliling Kewangan KPM Bilangan 2 Tahun 2019 Peraturan Kad Kredit Korporat Kerajaan ( pdf, 378 KB ) (435 muat turun) Popular
archive Jadual Perwakilan Kuasa Pegawai Pengawal KPM 2019 ( 7z, 5.96 MB ) (824 muat turun) Popular
pdf Surat Pekeliling Kewangan (SPK) Bilangan 1 Tahun 2019 : Bantuan Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM) ( pdf, 1.51 MB ) (221 muat turun) Popular
pdf Surat Pekeliling Kewangan Tahun 2018 Bil 2 ( pdf, 777 KB ) (1504 muat turun) Popular
pdf Surat Penggunaan Kaedah e BILLING Bagi Bil Komunikasi Mudah Alih ( pdf, 925 KB ) (226 muat turun) Popular
pdf Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan ( pdf, 3.56 MB ) (3219 muat turun) Popular
pdf Surat Pekeliling Kewangan Tahun 2016 Bil 2 (Pindaan) ( pdf, 3.21 MB ) (660 muat turun) Popular
pdf Surat Pekeliling Kewangan Tahun 2016 Bil 2 ( pdf, 12.86 MB ) (578 muat turun) Popular
pdf Surat Pekeliling Kewangan Tahun 2017 Bil 1 ( pdf, 4.35 MB ) (500 muat turun) Popular
pdf Surat Pekeliling Kewangan Tahun 2017 Bil 2 ( pdf, 3.06 MB ) (718 muat turun) Popular
pdf Surat Pekeliling Kewangan Tahun 2017 Bil 3 ( pdf, 1.36 MB ) (376 muat turun) Popular
pdf Senarai Perubahan Kod Program Aktiviti Yang Disekat Dan Diperuntukkan Semula ( xlsx, 11 KB ) (222 muat turun) Popular
pdf Surat Pekeliling Kewangan Tahun 2009 Bil 2 (Pindaan) ( pdf, 1.44 MB ) (261 muat turun) Popular
pdf Surat Pekeliling Kewangan Tahun 2009 Bil 4 ( pdf, 928 KB ) (346 muat turun) Popular
pdf Surat Pekeliling Kewangan Tahun 2009 Bil 6 ( pdf, 256 KB ) (274 muat turun) Popular
pdf Surat Pekeliling Kewangan Tahun 2010 Bil 3 ( pdf, 1.56 MB ) (321 muat turun) Popular
pdf Surat Pekeliling Kewangan Tahun 2011 Bil 2 ( pdf, 180 KB ) (830 muat turun) Popular
pdf Surat Pekeliling Kewangan Tahun 2016 Bil 1 (Pindaan) ( pdf, 810 KB ) (629 muat turun) Popular
pdf Senarai Kod AO, Peg Pengawal & Kumpulan PTJ Kuatkuasa 1 Okt 2018 ( pdf, 355 KB ) (341 muat turun) Popular
© 2019 Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Hak Cipta Terpelihara
Tarikh Kemaskini 15 Oktober 2019, 16:45.