Teks Ucapan YB Menteri Pendidikan: Majlis Berbuka Puasa YB Menteri Pendidikan Malaysia Dan YB Timbalan Menteri Di Jabatan Perdana Menteri Merangkap Ahli Parlimen Muar Bersama-Sama Guru-Guru Dan Pemimpin Masyarakat Parlimen/Daerah Muar : Program Guru Pemb

TEKS UCAPAN

YB DATO’ SERI MAHDZIR BIN KHALID

MENTERI PENDIDIKAN MALAYSIA

MAJLIS BERBUKA PUASA

YB MENTERI PENDIDIKAN MALAYSIA DAN YB TIMBALAN MENTERI

DI JABATAN PERDANA MENTERI MERANGKAP AHLI PARLIMEN MUAR

BERSAMA-SAMA GURU-GURU DAN PEMIMPIN MASYARAKAT PARLIMEN/DAERAH MUAR : PROGRAM GURU PEMBINA NEGARA BANGSA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2017

13 JUN 2017 (SELASA)

 

Muat turun teks ucapan di sini.