Teks Ucapan YB Menteri Pendidikan Di Majlis Pertandingan Akhir “Petrosains Science Show Competition 2015” Peringkat Kebangsaan

DERAF TEKS UCAPAN

YANG BERHORMAT DATO’ SERI MAHDZIR KHALID

MENTERI PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

DI MAJLIS PERTANDINGAN AKHIR

“PETROSAINS SCIENCE SHOW COMPETITION 2015”

PERINGKAT KEBANGSAAN

AUDITORIUM DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR

29 OKTOBER 2015

 

Muat turun teks ucapan di bawah. 

Bil Tajuk  
1 TEKS UCAPAN YB MENTERI PENDIDIKAN DI MAJLIS PERTANDINGAN AKHIR “PETROSAINS SCIENCE SHOW COMPETITION 2015” PERINGKAT KEBANGSAAN Muat Turun