Kursus Pendakwaan Efektif

Tempat: Hotel MITC, Melaka

Tarikh: 19 hingga 22 Ogos 2014