Piagam Pelanggan

PIAGAM PELANGGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

 BIL.   ELEMEN PIAGAM PELANGGAN  BAHAGIAN YANG TERLIBAT
 1.

Keputusan tawaran kemasukan murid ke institusi pendidikan selepas keputusan peperiksaaan awam diumumkan:

i) Keputusan tawaran kemasukan murid ke tingkatan satu (1) Sekolah Berasrama Penuh (SBP) diumumkan selewat-lewatnya 14 hari bekerja sebelum tarikh pendaftaran;

BPSBP

ii) Keputusan tawaran kemasukan murid ke tingkatan satu (1) Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) diumumkan selewat-lewatnya 14 hari bekerja sebelum tarikh pendaftaran;

BPI

iii) Keputusan tawaran kemasukan murid ke tingkatan satu (1) Sekolah Seni Malaysia diumumkan selewat-lewatnya 14 hari bekerja sebelum tarikh pendaftaran;

BSKK

iv) Keputusan tawaran kemasukan murid ke tingkatan empat (4) Sekolah Menengah Teknik dan Kolej Vokasional diumumkan selewat-lewatnya 14 hari bekerja sebelum tarikh pendaftaran;

BPLTV

v) Keputusan tawaran kemasukan murid ke tingkatan empat (4) Sekolah Berasrama Penuh (SBP) diumumkan selewat-lewatnya 14 hari bekerja sebelum tarikh pendaftaran;

BPSBP

vi) Keputusan tawaran kemasukan murid ke tingkatan empat (4) Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) diumumkan selewat-lewatnya 14 hari  bekerja sebelum tarikh pendaftaran;

BPI

vii) Lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) ke kolej matrikulasi menerima tawaran dalam tempoh 21 hari bekerja sebelum tarikh pelajar mendaftar;

BM

viii) Lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) ke tingkatan enam (6) dimaklumkan dalam tempoh 19 hari bekerja selepas menerima Fail Induk Keputusan SPM.

BPSH
 2.

Keputusan permohonan belajar semula dan pertukaran murid:

Keputusan permohonan belajar semula murid dimaklumkan dalam tempoh 15 hari bekerja setelah permohonan lengkap diterima. Hanya menguruskan permohonan belajar semula bagi murid bukan warganegara sahaja;

BPSH

Keputusan permohonan belajar semula murid dimaklumkan dalam tempoh 15 hari bekerja setelah permohonan lengkap diterima;

BSKK

Keputusan permohonan pertukaran murid dimaklumkan dalam tempoh 15 hari bekerja setelah permohonan lengkap diterima.

BPSH

Keputusan permohonan pertukaran murid dimaklumkan dalam tempoh 15 hari bekerja setelah permohonan lengkap diterima.

BSKK

Keputusan permohonan pertukaran murid dimaklumkan dalam tempoh 15 hari bekerja setelah permohonan lengkap diterima.

BPSBP

Keputusan permohonan pertukaran murid dimaklumkan dalam tempoh 15 hari bekerja setelah permohonan lengkap diterima.

BPLTV
 3.

Keputusan penempatan dan pertukaran guru:

Keputusan penempatan guru dimaklumkan selewat-lewatnya 15 hari bekerja sebelum tarikh melapor diri.

BPSH

Keputusan penempatan guru dimaklumkan selewat-lewatnya 15 hari bekerja sebelum tarikh melapor diri.

BSKK

Keputusan penempatan guru dimaklumkan selewat-lewatnya 15 hari bekerja sebelum tarikh melapor diri.

BPSBP

Keputusan penempatan guru dimaklumkan selewat-lewatnya 15 hari bekerja sebelum tarikh melapor diri.

BPLTV

Keputusan penempatan guru dimaklumkan selewat-lewatnya 15 hari bekerja sebelum tarikh melapor diri.

BPKhas

Keputusan penempatan guru dimaklumkan selewat-lewatnya 15 hari bekerja sebelum tarikh melapor diri.

BPI

 Keputusan pertukaran guru dimaklumkan selewat-lewatnya 15 hari bekerja sebelum tarikh melapor diri.

BPSH

 Keputusan pertukaran guru dimaklumkan selewat-lewatnya 15 hari bekerja sebelum tarikh melapor diri.

BSKK

 Keputusan pertukaran guru dimaklumkan selewat-lewatnya 15 hari bekerja sebelum tarikh melapor diri.

BPSBP

 Keputusan pertukaran guru dimaklumkan selewat-lewatnya 15 hari bekerja sebelum tarikh melapor diri.

BPLTV

 Keputusan pertukaran guru dimaklumkan selewat-lewatnya 15 hari bekerja sebelum tarikh melapor diri.

BPKHAS

 Keputusan pertukaran guru dimaklumkan selewat-lewatnya 15 hari bekerja sebelum tarikh melapor diri.

BPI
 4.

Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT):

Murid mendapat buku teks di bawah Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) pada hari pertama sesi persekolahan bermula.

BSTP
 5.

Perakuan pemangkuan dan kenaikan pangkat bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP):

Perakuan pemangkuan dan kenaikan pangkat bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) untuk laluan kenaikan pangkat secara hakiki dan cemerlang diproses untuk dikemukakan ke Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Pelajaran dalam tempoh 50 hari bekerja dari tarikh perakuan lengkap diterima.

BPSM
 6.

Tawaran biasiswa atau pinjaman kepada pegawai dalam perkhidmatan dan mahasiswa:

Surat tawaran biasiswa atau pinjaman kepada pegawai dalam perkhidmatan dan mahasiswa dikeluarkan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja selepas kelulusan pihak berkuasa melulus.

BTP
 7.

Permohonan penubuhan sekolah swasta dan sekolah antarabangsa:

Status permohonan penubuhan sekolah swasta dan sekolah antarabangsa yang memenuhi terma dan syarat dikeluarkan dalam tempoh lima (5) hari bekerja selepas ditandatangani oleh Ketua Pendaftar.

BPSwasta
  • Hits: 1118

Ikuti kami di media sosial rasmi:

© 2019 Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Hak Cipta Terpelihara
Tarikh Kemaskini 02 Julai 2022, 11:41.