Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

KETUA JABATAN

noprofile man

Nama : 

Zainal bin Abas
 

LATAR BELAKANG

Director of Kuala Lumpur State Education Department :

 • Zainal bin Abas  (Tahun : 15/02/2021 – Sekarang)
 • Maznah binti Abu Bakar  (Tahun : 17/06/2019 –15/11/2020)
 • Tuan Haji Ismail bin Musa  (Tahun : 12/09/2018 –11/06/2019) 
 • Pn. Rusni binti Ab Jalil, KMW (Year : 10/7/2017 - 22/6/2018)
 • YBhg. Dato' Hajah Foziah binti Buang (Year : 10/4/2015 - 3/7/2017)
 • YBhg. Datin Nawal binti Salleh (Year : 27/6/2014 - 6/3/2015 )
 • Encik Abdullah bin Mad Yunus (Year : 11/7/2012 -27/6/2014)
 • YBhg. Dato' Haji Khairil bin Awang (Year : 8/9/2011 - 11/7/2012)
 • Tuan Haji Mohd Adenan bin Deraman (Year : 1/2/2010 - 25/8/2011)
 • En.Suliaman @ Sulaiman bin Wak (Year : 18/12/2008 - 31/1/2010)
 • Tuan Haji Mohd Radzi bin Abd Jabar (Year : 6/10/2007 - 17/12/2008)
 • Tuan Haji Abas bin Hj. Awang (Year : 26/5/2006 - 18/9/2007)
 • YBhg. Dato' Hjh. Noor Rezan bt. Bapoo Hashim (Year : 16/5/2004 -25/5/2006)
 • YBhg. Dato’ Yaacob bin Wan Ibrahim (Year : 1/6/2001 - 10/5/2004)
 • En. Ismail Sajad b. Sajad (Year : 16/5/2000 - 31/5/2001)
 • Tuan Haji Ahmad bin Safie (Year : 16/3/1999 - 6/5/2000)
 • YBhg. Datin Hajah Hazimah bt. A.Rahman (Year : 1/7/1997 -7/3/1999)
 • Pn. Robeahtun Dato' Haji Ahmad Damanhuri (Year :1/5/1996 - 23/6/1997)
 • Tuan Haji Mohd Zin bin Ishak (Year : 1/1/1995 - 30/4/1996)
 • Y.Bhg. Dato' Haji Abdul Rahim Abdul Hamid (Year : 1/2/1993 - 31/12/1994)
 • Y.Bhg. Dato' Haji Abdul Rahman Yeop (Year : 1/9/1991 - 18/11/1992)
 • En. Abdul Rahman Mohd Ali (Year : 8/8/1990 - 31/8/1991)
 • Pn. Hajah Badiah Abdul Rahman (Year : 1/11/1986 - 30/6/1990)
 • Y.Bhg. Dato' Haji Mohd Hussein Ahmad (Year : 16/9/1983 - 1/11/1986)
 • Y.Bhg. Dato' Mohd Khalid Abdul Halim (Year : 1/3/1982 - 15/9/1983)
 • Y.Bhg. Dato' Haji Anas Haji Ahmad (Year : 1/11/1979 - 1/3/1982)

VISI

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

MISI

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

OBJEKTIF

 • Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatupadu.
 • Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan dan sejahtera.
 • Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara.
 • Memberi peluang-peluang kepada semua warga negara Malaysia.
 • Meluaskan dasar pendemokrasiaan pendidikan antara kawasan bandar dan luar bandar.
 • Memastikan pengurusan pendidikan termasuk pendidikan Islam yang lebih bersistematik, efisien dan berkesan.
 • Memberikan kemudahan infrastruktur yang selesa dan berkualiti bagi tempat kerja, kediaman dan sekolah.
 • Meningkatkan tahap profesionalisme tenaga pendidik dan personel bagi meningkatkan kecekapan dalam Pentadbiran, Pengajaran dan Pembelajaran melalui penggunaan Teknologi Pendidikan.
 • Mewujudkan sistem pengurusan organisasi pendidikan yang berteraskan ICT.
 • Meningkatkan pembangunan sahsiah pelajar yang selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
 • Meningkatkan kecemerlangan akademik dan potensi serta kualiti pelajar secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu.
 • Mempertingkatkan penyertaan pelajar dalam bidang sains dan teknologi untuk mencapai matlamat 60:40
 • Menguruskan pertukaran dan penempatan guru / murid mengikut permohonan dan kekosongan tempat.
 • Menjana perkembangan sahsiah murid-murid pendidikan khas.
 • Memastikan semua murid WPKL menguasai asas 3M.

FUNGSI

FUNGSI PENGURUSAN

 • Merancang, menyelia, mengurus, melaksana dan memantau perkhidmatan sokongan dalam hal-hal perkhidmatan personal, perjawatan, latihan, pentadbiran kewangan, maklumat dan kemudahan fizikal secara profesional, cekap dan berkesan.
 • Merancang, menyelia, mengurus dan memastikan pelaksanaan kurikulum, pengurusan pendidikan dan dakwah dilaksanakan dengan sempurna mengikut prinsip dan dasar Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
 • Merancang, menyelia, mengurus dan memastikan pelaksanaan kurikulum, pengurusan akademik dilaksanakan mengikut prinsip dan dasar Kementerian Pelajaran Malaysia.
 • Mengurus dan mengendalikan program pembangunan kemanusiaan dan memastikan pelaksanaan kurikulum dan perkembangan sahsiah pelajar dilaksanakan selaras dengan dasar Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
 • Merancang, menyelia, mengurus dan memastikan pelaksanaan pengurusan sekolah menengah / rendah dan pendidikan swasta dilaksanakan berteraskan perundangan pendidikan.

PIAGAM PELANGGAN

 • Keputusan penempatan murid bagi :
  • Tahun 1 ke sekolah harian dikeluarkan selepas 31 Julai tahun semasa.
  • Kelas Peralihan dan Tingkatan 1 dikeluarkan sebelum cuti sekolah akhir tahun semasa bermula.
  • Sekolah/Kelas Kawalan dan Kelas Rancangan Khas (KRK), Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA), Kelas Aliran Agama (KAA) dan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) bagi Tingkatan 1, dikeluarkan tujuh (7) hari bekerja sebelum sesi persekolahan tahun berikutnya.
  • Tingkatan 4 ke Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) dan Kelas Aliran Agama (KAA) dimaklumkan selepas empat belas (14) hari bekerja dari tarikh tutup permohonan tahun semasa.
  • Tingkatan 6 bawah yang tiada penempatan dikeluarkan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima.
 • Keputusan kelulusan pertukaran murid bagi :
  • Sekolah rendah bukan kawalan dikeluarkan dalam tempoh 1 hari bekerja dan bagi sekolah rendah kawalan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan yang lengkap.
  • Sekolah Menengah Kawalan, Kelas Kawalan, Kelas Rancangan Khas (KRK), Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA), Kelas Aliran Agama (KAA) dan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) dikeluarkan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan yang lengkap.
 • Urusan rayuan bersekolah semula murid diselesaikan dalam tempoh lima (5) hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan yang lengkap.
 • Semua calon peperiksaan awam yang berdaftar layak menduduki peperiksaan.
 • Penempatan guru baharu diuruskan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja dari tarikh senarai guru diterima dari Kementerian Pendidikan Malaysia.
 • Penempatan pertukaran guru diuruskan dalam tempoh tiga puluh (30) hari bekerja dari tarikh tutup permohonan.
 • Surat penempatan bukan guru dikeluarkan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja selepas arahan penempatan diterima dari Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).
 • Perakuan pendaftaran, permit guru, pengelola dan pekerja institusi pendidikan swasta dikeluarkan dalam tempoh tiga puluh (30) hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan yang lengkap serta memenuhi terma dan syarat.
 • Pesara wajib diberi faedah persaraan pada atau selewat-lewatnya tiga puluh (30) hari dari tarikh persaraan.
 • Aduan akan diuruskan dalam tempohh empat belas (14) hari bekerja dari tarikh aduan diterima oleh Penyelaras Aduan.
 • Bil-bil dan dan baucer bayaran diproses dalam tempoh sembilan (9) hari dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap, sempurna dan diakui sah.
 • Pelanggan mendapat perkhidmatan psikologi dan kaunseling dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dari tarikh laporan lengkap atau temu janji diterima

**Piagam Pelanggan yang berkuatkuasa pada 21 Julai 2014 (yang telah dipersetujui dalam Mesyuarat Pengurusan Jabatan Bil.7/2014)

STRUKTUR ORGANISASI

Carta Organisasi JPWP KL

HUBUNGI

Address Website Phone Fax Email (@moe.gov.my)
Kuala Lumpur Education Department
Persiaran Tuanku Syed Sirajuddin,
50604 Kuala Lumpur. Malaysia
http://jpwpkl.moe.gov.my 03-6204 6000 03-6204 6801 jpn.wp
 • Hits: 59106

Ikuti kami di media sosial rasmi:

© 2019 Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Hak Cipta Terpelihara
Tarikh Kemaskini 17 Mei 2021, 13:18.