Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang

KETUA JABATAN

noprofile man

Nama :

YBrs. Dr. Mahanom binti Mat Sam
 

VISI

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

MISI

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

OBJEKTIF

 • Meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pengurusan dan pentadbiran pendidikan di semua bidang
 • Meningkatkan mutu dan tahap profesionalisme warga pendidikan di semua bidang dan peringkat
 • Meningkatkan prestasi pelajar-pelajar dalam aspek-aspek sebagaimana dihasratkan dalam falsafah pendidikan Negara

PIAGAM PELANGGAN

 • Penyediaan prasarana dan perkhidmatan sokongan yang cekap, kemas, teratur, mesra dan serta merta bagi mejayakan Perkhiidmatan Pendidikan. 
 • Proses penempatan murid Tahun 1,Tingkatan Peralihan, Tingkatan 1 dan tingkatan 4 di Sekolah Harian, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) dan Sekolah Bantuan Kerajaan (SABK) akan diselesaikan dan dimaklumkan DALAM TEMPOH TIDAK LEWAT DARI TUJUH (7) HARI BERKERJA sebelum sekolah dibuka. 
 • Proses pertukaran biasa/permohonan belajar semula murid bagi semua Sekolah Harian, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA), Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) adalah DALAM TEMPOH LIMA BELAS (15) HARI BERKERJA dari tarikh tutup permohonan. 
 • Proses penempatan guru baharu dapat diuruskan DALAM TEMPOH DUA PULUH SATU (21) HARI BEKERJA dari tarikh bekalan senarai guru diterima dan pertukaran guru diuruskan 2 kali setahun DALAM TEMPOH TIGA PULUH (30) HARI BEKERJA dari tarikh tutup permohonan. 
 • Pengeluran perakuan pendaftaran,permit guru,pengelola dan pekerja institusi pendidikan swasta dan sekolah antarabangsa yang telah lengkap serta memenuhi terma dan syarat DALAM TEMPOH EMPAT BELAS(14) HARI BEKERJA dari tarikh penerimaan permohonan yang lengkap. 
 • Sebarang aduan dan maklum balas pelanggan dapat diuruskan DALAM TEMPOH EMPAT BELAS(14) HARI BEKERJA dari tarikh penerimaan permohonan yang lengkap. 
 • Murid mendapat buku teks di bawah Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) pada HARI PERTAMA SESI PERSEKOLAHAN BERMULA. 
 • Pelanggan yang mendapat perkidmatan psikologi dan kaunseling diambil tindakan DALAM TEMPOH TUJUH (7) HARI BEKERJA. 
 • Semua bil dan tuntukan dibayar TIDAK MELEBIHI EMPAT BELAS (14) HARI BEKERJA dari tarikh ianya diterima dengan lengkap dan sempurna. 
 • Urusan penempatan kakitangan bukan guru diselesaikan TIDAK MELEBIHI EMPAT BELAS (14) HARI BEKERJA selepas arahan penempatan diterima dari Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). 
 • Semua pemohonan berkaitan dengan urusan perkhidmatan dari segi perlantikan,pengesahan dalam perkidmatan dan pemberian taraf berpencen diperakukan kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajar Malaysia (SPP) DALAM TEMPOH TIGA PULUH (30) HARI setelah menerima borang yang lengkap dan sempurna. Bagi pegawai lantikan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) pengesahan dilakukan SECARA ONLINE setelah dokumen yang lengkap dan sempurna di terima DALAM MASA EMPAT BELAS (14) HARI. 
 • Penghantaran dokumen persaraan wajib yang lengkap kepada Jabatan Pendidikan Awam (JPA) dilakukan SELEWAT-LEWATNYA SERATUS DUA PULUH (120) HARI atau EMPAT (4) BULAN sebelum tarikh persaraan pegawai. 
 • Semua pelanggan yang berurusan di kaunter akan dilayan SERTA MERTA dengan mesra dan responsif. 
 • Sentiasa BERSEDIA DAN SANGGUP menerima pandangan,cadangan,syor dan teguran membina dari semua pihak demi mempertingkatkan prestasi perkhidmatan dan kecemerlangan jabatan ini.

STRUKTUR ORGANISASI

Nama

Jawatan

Alamat E-mel  Rasmi (@moe.gov.my)

Y. Bhg. Dr. Mahanom binti Mat Sam

Pengarah

mahanom.msam

En. Mohd Rashid bin Abdul Samad

Timbalan Pengarah

rashid.samad

<KOSONG>

Ketua Sektor Pengurusan Akademik

 

Tn. Hj. Suhaimi bin Saidin

Ketua Sektor Pengurusan Sekolah

suhaimi.saidin 

Tn. Hj. Abdul Razak bin Hj. Oman

Ketua Sektor Pendidikan Islam

abrazak.osman

Pn. Rosmaliza binti Mohamed Amin

Ketua Sektor Pendidikan Swasta dan Pendidikan Khas

rosmaliza.mohdamin

<KOSONG>

Ketua Sektor Jaminan Kualiti

 

En. Zahari bin Zakariah

Ketua Sektor Peperiksaan dan Penilaian

 

En. Ismail bin Mohd Said

Ketua Sektor Pembangunan Kemanusiaan

ismail.said

Pn. Mahaletchimi a/p Kuppusamy

Ketua Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan

mahaletchimi.k

En. Tan Hock Lee

Ketua Sektor Pengurusan Maklumat dan ICT

tan.hocklee

Tn. Hj. Hasruldani bin Hj. Husain

Ketua Sektor Psikologi dan Kaunseling

hasruldani

HUBUNGI

Alamat Laman Web Telefon Faks Emel (@moe.gov.my)
Jabatan Pendidikan Pulau Pinang
Jalan Bukit Gambir,
11700 Pulau Pinang
http://jpnpp.moe.gov.my  04-6575500 04-6582500 jpnpp 
 • Hits: 8772
© 2019 Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Hak Cipta Terpelihara
Tarikh Kemaskini 17 Oktober 2019, 20:03.