Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak

KETUA JABATAN

pengarah_sawarak

Nama :  

Dr Norisah binti Suhaili
 

LATAR BELAKANG

Secara amnya, Pentadbiran JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SARAWAK bermula dengan Lima Bahagian mengikut pembahagian daerah negeri. Ia terdiri daripada : Bahagian Pertama dengan daerah kecil Kuching, Lundu, Bau, Serian dan Simunjan. Bahagian Kedua dengan daerah kecil Simanggang, Lubok Antu, Betong, dan Saratok. Bahagian Ketiga dengan daerah kecil Sibu, Mukah / Dalat (dibawah satu pentadbiran), Daro, Maradong, Sarikei dan Kapit. Bahagian Keempat dengan daerah kecil Miri, Baram dan Bintulu. Bahagian Kelima dengan daerah kecil Limbang dan Lawas. Pada tahun 1973, Jabatan Pelajaran Sarawak telah melalui penambahan Bahagian pentadbiran iaitu Bahagian Keenam dan Bahagian Ketujuh. Dalam penstrukturan tersebut pejabat daerah kecil terbahagi kepada : Bahagian Keenam dengan daerah kecil Sarikei, Julau dan Matu /Daro. Bahagian Ketujuh dengan daerah kecil Kapit, Belaga dan Song. Penstrukturan semula Pejabat Pelajaran Bahagian dan Pejabat Pelajaran Daerah yang kemudiannya dikenali sebagai Pejabat Pelajaran Gabungan (PPG) dan Pejabat Pelajaran Daerah Kecil (PPDK) pada tahun 2003 menyaksikan pengwujudan 4 buah PPG yang baru iaitu PPG Bintulu, PPG Samarahan, PPG Betong dan PPG Mukah. serta sebuah PPDK yang baru iaitu PPDK Padawan. Dengan itu wujudlah 11 buah PPG dan 20 buah PPDK yang kesemuanya berjumlah 31 buah. Walaubagaimanapun pada tahun 2008, kesemua PPG dan PPDK melalui penstrukturan dan di kenali sebagai Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) yang berjumlah 31 buah seperti yang ada sekarang. Nama Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak telah ditukar pada tahun 2013 kepada Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak selepas Kementerian Pelajaran Malaysia bergabung dengan Kementerian Pengajian Tinggi.    

VISI

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera   

MISI

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara  

OBJEKTIF

Memperluaskan kemasukan kanak-kanak ke sekolah sehingga 100% bilangan kohort umur dan menentukan setiap murid mendapat pendidikan formal dan tidak formal yang bermutu dengan sentiasa: Meningkatkan keberkesanan kepimpinan dan pengurusan sekolah; Meningkatkan tahap profesionalisme staf; Memperbaiki keadaan fizikal bangunan dan kemudahan sekolah serta keceriaan alam sekeliling; dan Mempelbagaikan program kurikulum dan kokurikulum sekolah bagi menepati kepelbagaian potensi, bakat dan minat para pelajar. Mengadakan jaringan kerjasama antarabangsa dalam bidang seni, budaya dan warisan.  

FUNGSI 

PIAGAM PELANGGAN

Jabatan Pendidikan Sarawak bersedia memberi perkhidmatan kepada pelanggan-pelanggan seperti berikut:

 • Semua kanak-kanak warganegara mengikut umur yang ditetapkan mendapat tempat belajar pada hari pertama sesi persekolahan baru dimulakan.
 • Semua program hal ehwal murid diurus berdasarkan prosedur dan peraturan yang berkuatkuasa bagi menjamin kebajikan, keselamatan dan pembentukan keperibadian murid diutamakan.
 • Semua murid diberi peluang yang sama untuk mendapat bimbingan dan menyertai pelbagai aktiviti mengikut minat, keperluan dan kecenderungan/bakat masing-masing.
 • Peluang pendidikan yang sama untuk orang kurang upaya.
 • Semua sekolah diurus dan dipimpin dengan cekap dan betul.
 • Semua kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia dilaksanakan di sekolah.
 • Semua guru melaksanakan pengajaran dan pembelajaran mengikut kehendak kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia.
 • Semua guru ditempatkan ke sekolah tidak lewat dari 21 hari bekerja setelah menerima senarai guru dari Kementerian Pelajaran Malaysia.
 • Semua borang permohonan pertukaran dalam negeri diproses dalam tempoh 90 hari dari tarikh tutup permohonan.
 • Semua hal ehwal perjawatan dan perkhidmatan kakitangan diurus dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan makluman.
 • Semua jenis permohonan diberi akuan terima dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan.
 • Semua tuntutan kewangan yang lengkap diproses dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan.
 • Semua pentaksiran dan peperiksaan diurus dan dikendalikan dengan cekap dan tepat.
 • Penggunaan kemudahan dan peralatan ICT secara optimum bagi memantapkan dan memperkasakan sistem penyampaian pengajaran dan pembelajaran serta perkhidmatan.
 • Semua institusi pendidikan, pengelola dan guru didaftar mengikut Akta Pendidikan 1996.
 • Semua kakitangan mendapat perkhidmatan psikologi dan kaunseling jika diperlukan.
 • Semua aduan pelanggan diberi surat akuan terima dalam tempoh 1 hari bekerja dari tarikh aduan diterima.
 • Semua maklum balas pelanggan diambil tindakan.
 • Semua pelanggan diberi layanan yang mesra, tepat dan terperinci.    

STRUKTUR ORGANISASI

HUBUNGI 

Alamat Laman Web Telefon Faks Emel (@moe.gov.my) 
Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak
Jalan Diplomatik Off Jalan Bako
Petra Jaya
93050 Kuching 
Sarawak
http://jpnsarawak.moe.gov.my 082-473473 / 473494 082-473478  [emel]
 • Hits: 72686

Ikuti kami di media sosial rasmi:

© 2019 Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Hak Cipta Terpelihara
Tarikh Kemaskini 17 Mei 2021, 13:18.