Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

KETUA JABATAN

Pengarah Sabah

Nama : 

YBhg. Datuk Tah Nia binti Haji Jaman
 

VISI

Pendidikan Berkualiti, Insan Terdidik, Negara Sejahtera.

MISI

Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti untuk Membangunkan Potensi Individu bagi Memenuhi Aspirasi Negara.

OBJEKTIF

Jabatan Pendidikan Negeri Sabah berharap dapat:

 • Melahirkan insan yang cemerlang dari segi intelek, rohani dan jasmani
 • Melahirkan insan yang mempunyai budaya ilmu kemahiran berfikir, berakhlak terpuji, celek sains dan teknologi
 • Meningkatkan kecemerlangan kepimpinan dan pengurusan organisasi
 • Mengembangkan bakat murid secara holistik

PIAGAM PELANGGAN

Kami warga Jabatan Pendidikan Negeri Sabah dengan penuh tekad dan iltizam berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk:

 • Mengemukakan laporan penuh siasatan semua aduan awam dalam tempoh 15 hari bekerja.
 • Memberikan khidmat bantu profesional kurikulum dalam tempoh 14 hari daripada tarikh arahan diterima.
 • Menempatkan guru ke sekolah tidak lewat dari 14 hari bekerja setelah menerima senarai guru daripada Kementerian.
 • Memberikan kelulusan dan penempatan belajar kepada kanak-kanak warganegara di sekolah kerajaan atau pun sekolah bantuan kerajaan mengikut kohort umur dalam tempoh tujuh (7) hari daripada permohonan lengkap diterima.
 • Membuat pengisian dan penempatan pengetua dan guru besar secara back to back dalam tempoh enam (6) minggu (kekosongan akibat persaraan wajib.
 • Mendaftar dan memperbaharui permit guru dan institusi pendidikan swasta dalam tempoh 30 hari bekerja.
 • Menguruskan hal ehwal dan bakat murid yang melibatkan sekolah, pejabat pendidikan daerah, ibu bapa dan agensi luar dalam tempoh 14 hari bekerja.
 • Melaksanakan semua pentaksiran dan peperiksaan dengan adil, sahih dan amanah mengikut takwim persekolahan tahunan.
 • Memastikan program Pendidikan Islam serta Pembangunan Adab dan Nilai dilaksanakan di semua peringkat mengikut ketetapan Kementerian.
 • Melaksanakan tadbir urus perkhidmatan dan khidmat sokongan murid berkeperluan khas dilaksanakan mengikut garis panduan yang berkuat kuasa dari masa ke semasa.
 • Memberikan perkhidmatan kaunseling dan psikologi kepada warga kerja Jabatan dalam tempoh lima (5) hari bekerja bagi kes baharu selepas permohonan diterima dan tertakluk kepada persetujuan klien.
 • Menerima dan mengunci masuk permohonan pengesahan pelantikan dan perkhidmatan (termasuk pelanjutan dan pemberian taraf berpencen) ke dalam sistem e-Proper Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP) dalam tempoh tiga (3) hari permohonan lengkap diterima.
 • Menghantar permohonan persaraan yang telah lengkap diterima ke JPA Pencen dalam tempoh 12 bulan sebelum bersara wajib.
 • Melaksanakan keperluan perolehan berdasarkan amalan tadbir urus baik, mematuhi peraturan yang berkuat kuasa dan memenuhi tempoh seperti dalam piagam pelanggan Unit Perolehan.
 • Memberikan jawapan kepada permohonan peruntukan penyenggaraan infrastruktur / pembangunan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja.
 • Mengagihkan waran peruntukan ke Pusat Tanggungjawab (PTJ) dalam tempoh tujuh (7) hari daripada penerimaan waran daripada Kementerian.
 • Membuat pembayaran bil/tuntutan/invois dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan invois dan dokumen lengkap.
 • Memberikan maklum balas tepat terhadap semua permohonan rasmi berkaitan ICT dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan.
 • Mengemukakan maklum balas permohonan penggunaan bilik seminar/bengkel/latihan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja.
 • Memastikan pelaksanaan prosedur tatatertib dalam tempoh 30 hari selepas dokumen lengkap diterima.
 • Mengemukakan maklum balas kepada pengadu dalam tempoh lima (5) hari bekerja selepas aduan berkaitan integriti diterima.

CARTA ORGANISASI

CartaSabah

HUBUNGI

Alamat Laman Web Telefon Faks Emel (@moe.gov.my)
Jabatan Pendidikan Negeri Sabah,
Wisma Jabatan Pendidikan Negeri Sabah,
Jalan Punai Tanah, Taman Likas,
88450 Kota Kinabalu, Sabah.
https://jpnsabah.moe.gov.my 088-537010 088234828 jpnsabah
 • Hits: 231035

Ikuti kami di media sosial rasmi:

© 2019 Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Hak Cipta Terpelihara
Tarikh Kemaskini 02 Februari 2023, 15:35.