Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

KETUA JABATAN

 2023 Pengarah JPN Sabah

Nama : 

YBrs. Raisin bin Saidin A.D.K
 

VISI

Pendidikan Berkualiti, Insan Terdidik, Negara Sejahtera.

MISI

Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti untuk Membangunkan Potensi Individu bagi Memenuhi Aspirasi Negara.

OBJEKTIF

Jabatan Pendidikan Negeri Sabah berharap dapat:

 • Melahirkan insan yang cemerlang dari segi intelek, rohani dan jasmani
 • Melahirkan insan yang mempunyai budaya ilmu kemahiran berfikir, berakhlak terpuji, celek sains dan teknologi
 • Meningkatkan kecemerlangan kepimpinan dan pengurusan organisasi
 • Mengembangkan bakat murid secara holistik

PIAGAM PELANGGAN

KAMI WARGA JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SABAH DENGAN PENUH TEKAD DAN ILTIZAM BERIKRAR DAN BERJANJI AKAN MENUMPUHKAN SELURUH TENAGA DAN USAHA KAMI UNTUK: 

 • Mengemukakan laporan penuh siasatan aduan awam kepada pengarah dalam tempoh 15 hari bekerja dari tarikh surat arahan siasatan dikeluarkan kepada pegawai penyiasat.
 • Mengeluarkan surat arahan penempatan guru ke sekolah tidak lewat dari 14 hari bekerja setelah menerima senarai guru daripada Kementerian.
 • Memberikan kelulusan dan penempatan belajar kepada kanak-kanak warganegara di sekolah kerajaan atau pun sekolah bantuan kerajaan mengikut kohort umur dalam tempoh tujuh (7) hari daripada permohonan lengkap diterima.
 • Menyampaikan penataran kurikulum kepada guru di semua daerah dalam tempoh 14 hari dari Tarikh arahan diterima daripada KPM.
 • Memastikan semua murid menerima set buku teks pada hari pertama persekolahan.
 • Memastikan pendaftaran semua calon berdasarkan SOP diselesaikan dalam tempoh 30 hari bermula hari pertama pendaftaran dibuka.
 • Melaksanakan Program Pembangunan Adab dan Nilai kepada murid dalam tempoh 14 hari selepas mendapat arahan KPM.
 • Melaksanakan Penilaian Bidang Khusus kepada kanak-kanak dan remaja berumur 5 hingga 19 tahun dalam tempoh 30 hari.
 • Membuat pembayaran bil/ invois/ tuntutan kepada syarikat/pelanggan dalam tempoh 14 hari dari tarikh dokumen lengkap diterima.
 • Memproses perolehan bekalan dan perkhidmatan secara pembelian terus dalam tempoh lima (5) hari, sebutharga dalam tempoh satu (1) bulan dan secara tender dalam tempoh empat (4) Bulan selepas penerimaan permohonan lengkap diterima.
 • Memastikan permohonan persaraan lengkap diproses dan dihantar ke JPA Pencen dalam tempoh tiga (3) bulan sebelum bersara wajib.
 • Memberikan perkhidmatan kaunseling dan psikologi kepada klien baharu dalam kalangan guru dan bukan guru dalam tempoh lima (5) hari bekerja dari tarikh permohonan diterima.
 • Memberikan Maklum balas bertulis permohonan penggunaan premis ILA dalam tempoh 7 hari dari tarikh permohonan diterima.
 • Maklum balas bertulis terhadap semua permohonan rasmi (surat/emel) berkaitan ICT JPNS/PPD/Sekolah dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan.
 • Memastikan prosedur tatatertib dilaksanakan dalam tempoh 30 hari selepas dokumen lengkap diterima.

CARTA ORGANISASI

CartaSabah

HUBUNGI

Alamat Laman Web Telefon Faks Emel (@moe.gov.my)
Jabatan Pendidikan Negeri Sabah,
Wisma Jabatan Pendidikan Negeri Sabah,
Jalan Punai Tanah, Taman Likas,
88450 Kota Kinabalu, Sabah.
https://jpnsabah.moe.gov.my 088-537010 088234828 jpnsabah
 • Hits: 285367

Ikuti kami di media sosial rasmi:

© 2019 Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Hak Cipta Terpelihara
Tarikh Kemaskini 29 September 2023, 15:09.