Jabatan Pendidikan Negeri Pahang

KETUA JABATAN

Pengarah JPN Pahang

Nama : 

Encik Amzan Bin Abd Malek 
 

VISI

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

MISI

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

OBJEKTIF

 • Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia
 • Melahirkan insan yang berakhlak mulia, berilmu, berketrampilan dan sejahtera
 • Meningkatkan prestasi akademik pelajar dalam semua mata pelajaran
 • Menanamkan kecintaan kepada ilmu pengetahuan di kalangan warga pendidikan
 • Mengembangkan potensi individu melalui pembangunan program kokurikulum dan sukan
 • Melahirkan pemimpin pendidikan yang berilmu dan berketrampilan untuk mengurus sekolah ke arah kecemerlangan
 • Meningkatkan kepakaran pegawai-pegawai perkhidmatan supaya menjadi pendidik yang lebih berkesan
 • Menyediakan prasarana yang cukup dan kondusif bagi pengajaran dan pembelajaran
 • Menyediakan sistem pengurusan dan pentadbiran yang moden, cekap dan berkesan
 • Membina perhubungan dan permaufakatan pendidikan yang kukuh dan berkekalan dengan agensi-agensi luar bagi menjamin pendidikan dapat diteruskan sepanjang hayat

PIAGAM PELANGGAN

Kami Warga Jabatan Pendidikan Negeri Pahang Dengan Penuh Tekad Dan Iltizam Berjanji Akan Memastikan:-

 1. Kanak-kanak mengikut kohort umur yang ditetapkan mendapat tempat belajar mulai hari pertama sesi persekolahan.
 2. Semua murid disediakan dengan kemudahan 1 kerusi, 1 meja dan set buku teks pada hari pertama sesi persekolahan.
 3. Proses penempatan murid Tahun 1, Kelas Peralihan, Tingkatan 1, dan Tingkatan 4 di Sekolah Harian, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA), dan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) dalam tempoh 30 hari bekerja sebelum tarikh pengesahan / pendaftaran.
 4. Proses pertukaran biasa murid bagi semua Sekolah Harian, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA), dan Sekolah Agama dan Bantuan Kerajaan (SABK) dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan yang lengkap.
 5. Urusan Rayuan Bersekolah Semula murid akan diuruskan untuk kelulusan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan yang lengkap.
 6. Urusan Pendaftaran Murid Bukan Warganegara dapat diselesaikan dalam tempoh (5) hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan yang lengkap.
 7. Pendaftaran calon peperiksaan awam kendalian Lembaga Peperiksaan diuruskan dalam tempoh 30 hari.
 8. Proses penempatan guru baharu dapat diuruskan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh senarai guru diterima daripada Bahagian Pengurusan Sekolah Harian (BPSH).
 9. Proses pertukaran guru diuruskan 2 kali setahun bagi pertukaran Januari dan Jun dalam tempoh 30 hari bekerja daripada tarikh tutup permohonan sehingga tarikh permohonan diluluskan.
 10. Proses penempatan Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP) diuruskan dalam tempoh 7 hari bekerja selepas arahan penempatan diterima daripada Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).
 11. Proses pengeluaran perakuan pendaftaran, permit guru, pengelola dan pekerja institusi pendidikan swasta yang telah lengkap serta memenuhi terma dan syarat dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan yang lengkap.
 12. Pembayaran bil dan tuntutan yang diterima dengan lengkap dan sempurna dalam tempoh 14 hari.
 13. Sentiasa bersedia dan sanggup menerima pandangan, cadangan, syor dan teguran membina dari semua pihak demi mempertingkatkan prestasi perkhidmatan dan kecemerlangan jabatan ini.

CARTA ORGANISASI

CartaOrganisasiPahang

HUBUNGI

Alamat Laman Web Telefon Faks Emel (@moe.gov.my)
Jabatan Pendidikan Negeri Pahang,
Bandar Indera Mahkota,
25200 Kuantan,
Pahang Darul Makmur.
https://jpnpahang.moe.gov.my 609-5715700 609-5734857 jpn.pahang
 • Hits: 186699

Ikuti kami di media sosial rasmi:

© 2019 Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Hak Cipta Terpelihara
Tarikh Kemaskini 07 Disember 2023, 09:12.