Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan

KETUA JABATAN

Pengarah JPN Kelantan

Nama : 

Encik Abu Hanipah @ Fauzi bin Zahari
 

VISI

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

MISI

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

OBJEKTIF

 • Melaksanakan dasar pelajaran melalui Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan melaksanakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (2013 – 2025)
 • Melahirkan kepimpinan yang dinamik, progresif dan proaktif untuk melaksanakan pembangunan pendidikan secara holistik
 • Meningkatkan pencapaian akademik melalui peperiksaan awam.
 • Menyediakan prasarana pelajaran yang cukup supaya suasana pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih kondusif
 • Meningkatkan kepakaran pegawai-pegawai perkhidmatan pelajaran dengan memberi kursus profesional
 • Menjaga kesejahteraan pegawai dan kakitangan serta memberi khidmat yang berkesan kepada pelanggan
 • Menyediakan suatu sistem pentadbiran yang berasaskan ICT
 • Memantapkan pengurusan sukan dan kokurikulum
 • Memupuk budaya penyayang dalam kalangan warga pendidik Kelantan

PIAGAM PELANGGAN

KAMI warga Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan dengan penuh tekad dan iltizam berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami agar :

 • Semua kanak-kanak, mengikut umur yang ditetapkan, mendapat tempat belajar mulai hari pertama sesi persekolahan.
 • Penempatan guru-guru dan Anggota Kakitangan Pelaksana (AKP) ke sekolah-sekolah tidak lewat dari tiga puluh (30) hari setelah menerima senarai mereka yang layak dari Kementerian Pendidikan Malaysia.
 • Semua sekolah dibekalkan dengan keperluan secukupnya satu minggu sebelum sesi persekolahan bermula.
 • Bayaran bil dan invois diproses oleh jabatan tidak melebihi empat belas (14) hari dari tarikh bekalan atau perkhidmatan yang diterima.
 • Urusan perjawatan dan perkhidmatan personel dari segi pelantikan, pengesahan, kemasukan ke jawatan berpencen dan lain-lain diurus mengikut pekeliling perkhidmatan yang sedang berkuatkuasa.
 • Cadangan pengisian kekosongan jawatan Pengetua, Guru Besar dan Guru Penolong Kanan diperakukan dalam tempoh satu bulan sebelum berlaku kekosongan.>
 • Peperiksaan awam dilaksanakan secara adil, sahih, amanah dan mematuhi semua peraturan keselamatan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.    
 • Jabatan sentiasa peka dan responsif kepada kehendak pelanggan dengan mengamalkan pengurusan pelanggan berdasarkan Standard Operating Procedure (SOP) 1:3:7.
 • Sistem Pengurusan Kualiti (SPK MS ISO 9001:2008) diamalkan di semua peringkat tanpa Non Conformance Report (NCR).
 • Jurang pencapaian pendidikan dan kemajuan akademik antara sekolah dapat dirapatkan.
 • Semua murid yang hadir ke sekolah berada di dalam keadaan selamat dan kondusif.

STRUKTUR ORGANISASI

Carta Organisasi JPN Kelantan

 

HUBUNGI

Alamat Laman Web Telefon Faks Emel(@moe.gov.my)
Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan
Bandar Baru Tunjong,
16010, Kota Bharu,
Kelantan
https://jpnkelantan.moe.gov.my 09-7418 000 09-7418054 fauzi.zahari
 • Hits: 31435

Ikuti kami di media sosial rasmi:

© 2019 Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Hak Cipta Terpelihara
Tarikh Kemaskini 27 November 2020, 15:41.