Jabatan Pendidikan Negeri Melaka

KETUA JABATAN

noprofile man

Nama :

Tuan Haji Mohd Ghazali Bin Ahmad
 

VISI

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

MISI

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

MATLAMAT

 • Melahirkan Bangsa Malaysia Yang Taat Setia dan Bersatu Padu;
 • Melahirkan Insan Yang Beriman, Berakhlak Mulia, Berilmu, Berketrampilan dan Sejahtera;
 • Menyediakan Sumber Tenaga Manusia Untuk Keperluan Kemajuan Negara dan Memberi Peluang Pendidikan Kepada Semua Warganegara Malaysia.

OBJEKTIF

 • Mempertingkat kualiti dan prestasi pendidikan dalam bidang kurikulum, kokurikulum dan pembentukan serta perkembangan sahsiah yang murni.
 • Mempertingkat mutu pengurusan dalam pelbagai peringkat supaya cekap dan berkesan melalui pendekatan pelbagai falsafah dan prinsip pengurusan yang baik dan sesuai dengan iklim pendidikan.
 • Mempertingkat kecintaan kepada ilmu dan membaca supaya menjadi budaya guru dan pelajar.
 • Mempertingkat profesionalisme semua pegawai, pengetua, guru besar, guru penolong kanan, guru-guru dan kakitangan dalam bidang pengurusan, ilmu dan kemahiran.
 • Mempertingkat pemahaman dan penghayatan Islam dalam kalangan murid Islam dan mempertingkatkan perlakuan bermoral dalam kalangan murid bukan Islam.
 • Menjalin perpaduan dan ikatan kasih mesra demi mempertingkat kerjasama antara jabatan, sekolah, pelajar dan masyarakat seluruhnya.

FUNGSI

Mengurus sumber-sumber pendidikan di peringkat negeri merangkumi aspek-aspek sumber manusia, kewangan, perkhidmatan, fizikal dan maklumat.

PIAGAM PELANGGAN

 • Memastikan setiap pelanggan yang berurusan di kaunter dapat diberikan layanan dalam tempoh sepuluh (10) minit.
 • Memastikan setiap maklum balas pelanggan diambil tindakan dalam tempoh masa tujuh (7) hari bekerja.
 • Memastikan setiap murid mendapat kemudahan satu set buku teks bagi warganegara pada hari pertama persekolahan.
 • Memastikan setiap murid mendapat kemudahan satu set kerusi meja untuk semua murid pada hari pertama persekolahan.
 • Memastikan maklumat di portal JPN adalah sahih dan mematuhi syarat serta peraturan yang ditentukan supaya dapat menjadi sumber rujukan kepada pelanggan.
 • Memastikan bayaran kepada pembekal perkhidmatan/kerja dijelaskan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja selepas bekalan atau perkhidmatan diterima.
 • Memastikan maklum balas awal aduan diberi dalam tempoh tiga (3) hari bekerja.
 • Memastikan pengeluaran permit mengajar kepada guru pelatih (selain institusi di bawah KPM), guru swasta dan guru sementara dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja.

CARTA ORGANISASI

co2020 baru

HUBUNGI

Alamat Laman Web Telefon Faks Emel (@moe.gov.my)
Jabatan Pendidikan Negeri Melaka
JALAN ISTANA,
75450 BUKIT BERUANG MELAKA,
MELAKA
http://jpnmelaka.moe.gov.my 006-232 3776 
/777 
/778 
/779
06-232 0500 aduan
 • Hits: 164051

Ikuti kami di media sosial rasmi:

© 2019 Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Hak Cipta Terpelihara
Tarikh Kemaskini 27 September 2023, 14:39.