Jabatan Pendidikan Negeri Selangor

KETUA JABATAN

PengarahJPN Sgor

Nama : 

 

LATAR BELAKANG

Jabatan Pendidikan Negeri Selangor (JPNS) telah ditubuhkan di bawah Education Ordinance 1950. Ia mewakili Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) untuk menyelaraskan semua perkara yang berkaitan dengan pengurusan dan pentadbiran sekolah-sekolah menengah dan rendah di Negeri Selangor.

JPNS mulai beroperasi pada 26 Oktober 1955. Pengarah Pendidikan Negeri Selangor yang pertama ialah En. Luke K.D. Pada 1 Mei 1998, JPNS telah berpindah ke bangunan sendiri terletak di Jalan Jambu Bol 4/3E, Seksyen 4, Shah Alam.

Pengurusan dan pentadbiran JPNS diketuai oleh Pengarah Pendidikan dan dibantu oleh seorang Timbalan Pengarah Pendidikan. Terdapat sepuluh sektor di JPNS. Ia diketuai oleh seorang Ketua Sektor yang berperanan untuk menyelaraskan program dan aktiviti bagi fungsi utama di sektor masing-masing. Sektor-sektor tersebut adalah seperti berikut:

JPNS juga menyelaraskan pengurusan dan pentadbiran sepuluh buah Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) yang diketuai oleh seorang Pegawai Pendidikan Daerah. PPD tersebut adalah seperti berikut:

VISI

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

MISI

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

OBJEKTIF

FUNGSI

PIAGAM PELANGGAN

Kami warga Jabatan Pendidikan Selangor dengan penuh tekad dan iltizam dan berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk:

Kami akan memastikan anda membawa bersama maklumat yang betul, lengkap dan mematuhi semua syarat dan peraturan yang telah ditetapkan.

Jika anda ada sebarang pertanyaan sila berhubung terus dengan pegawai dan kakitangan kami di kaunter utama Jabatan ini atau telefon: 03-5518 6500

STRUKTUR ORGANISASI

HUBUNGI

Alamat Laman Web Telefon Faks Emel (@moe.gov.my)
Jabatan Pendidikan Selangor
Jalan Jambu Bol 4/3E,
Seksyen 4,
40604 Shah Alam,
negeri Selangor Darul Ehsan  
http://jpnselangor.moe.gov.my 03-55186500 03-55102133 jpn.selangor