Ketua Pegawai Digital (CDO)

 

Dato Kamel CIO BM 15

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB KETUA PEGAWAI DIGITAL (CDO)

 • Meneraju inisiatif pendigitalan di kementerian/agensi melalui penggunaan data, analitis dan teknologi digital;
 • Mewujudkan budaya berpacukan data dalam sektor awam yang mengamalkan pendekatan priciple-based melalui penggunaan data dan teknologi digital;
 • Mentransformasi penyampaian perkhidmatan digital di kementerian/agensi berfokuskan pengalaman pelanggan (customer experience) yang berteraskan konsep Whole-of-Government melalui inovasi melibatkan perkongsian data, data terbuka dan teknologi baru muncul;
 • Menilai, menyelaras, memperaku keperluan perkhidmatan digital, Technical Service Design dan bajetpembangunan sert mengurus agensi sebagai pelaksana inisiatif dan projek pendigitalan;
 • Meneraju perubahan melalui Penjajaran Pelan Strategik Pendigitalan (PSP) Kementerian/Negeri/Agensi dengan:
  • Memastikan PSP agensi selari degan PSP Sektor Awam dan Pengurusan Risiko dan Pelan Pengurusan Perubahan;
  • Memastikan blueprint Enterprise Architecture (EA) agensi tersedia; dan
  • Memantapkan struktur tadbir urus pendigitalan agensi & menyelaras penggunaan dasar, standard dan amalan terbaik global.
 • Melaporkan pelaksanaan dan kemajuan transformasi pendigitalan kepada YBhg. Ketua Setiausaha Negara sebagai Pengerusi Kluster Kerajaan di bawah Majlis Ekonomi Digital dan 4IR melalui sekretariat kluster kerajaan.
 • Hits: 162334

Ikuti kami di media sosial rasmi:

© 2019 Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Hak Cipta Terpelihara
Tarikh Kemaskini 05 Disember 2023, 09:30.