Unit Pelaksanaan dan Prestasi Pendidikan

KETUA JABATAN

 


Nama :

Kosong
 

LATAR BELAKANG

Unit Pelaksanaan dan Prestasi Pendidikan atau Education Performance and Delivery Unit (PADU) ditubuhkan pada tahun 2013. PADU menggabungkan fungsi Pejabat Pelaksanaan Pendidikan (DMO) iaitu unit yang memantau pelaksanaan inisiatif di bawah Program Transformasi Kerajaan (GTP) Program Transformasi Ekonomi (ETP) dan Pejabat Pengurusan Projek (PMO) iaitu unit yang membangunkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025. PADU berperanan untuk memacu pelaksanaan semua inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 di Kementerian dan di sekolah. PADU memainkan peranan menyokong Bahagian yang melaksanakan inisiatif PPPM manakala kebertanggungjawaban untuk melaksanakan inisiatif merupakan tanggungjawab pegawai kanan di Kementerian.

Pegawai yang ditempatkan di PADU merupakan mereka yang mempunyai bakat terbaik daripada sektor awam dan swasta serta memiliki rekod prestasi yang cemerlang dalam penyelesaian masalah, pelaksanaan, dan jalinan kerjasama.

PADU diterajui oleh seorang ketua yang mempunyai rekod perkhidmatan cemerlang dalam mencapai hasil besar dan pantas, mempunyai kemahiran mempengaruh dan telah biasa dengan Kementerian atau sekurang-kurangnya dengan perkhidmatan awam.

VISI

Pendidikan Berkualiti, Insan Terdidik, Negara Sejahtera

MISI

Menjadi rakan kepada KPM untuk memacu transformasi sistem pendidikan negara

OBJEKTIF

Memacu pelaksanaan dan menjejak kemajuan semua inisiatif di bawah PPPM 2013-2025 untuk memastikan kejayaan transformasi pendidikan negara.

FUNGSI

  • Memastikan inisiatif di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) berjalan lancar.
  • Memacu pelaksanaan dan menjejak kemajuan semua inisiatif di bawah PPPM.
  • Membantu menyelesaikan isu pelaksanaan dan bertindak sebagai badan yang menyokong.
  • Memaklumkan isu dan masalah pelaksanaan kepada pihak Kementerian secara tetap untuk tindakan selanjutnya.
  • Mengurus komunikasi bersama pihak berkepentingan tentang transformasi pendidikan.

PIAGAM PELANGGAN

Unit Pelaksanaan & Prestasi Pendidikan (PADU) akan memberikan perkhidmatan yang cekap dan terbaik serta menyokong Kementerian Pendidikan Malaysia dalam melaksanakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 serta memastikan kejayaannya.

STRUKTUR ORGANISASI

PADUcarta

** Klik gambar untuk lihat lebih jelas.

HUBUNGI

Alamat Telefon Faks Emel (@padu.edu.my)
Unit Pelaksanaan & Prestasi Pendidikan
Kementerian Pendidikan Malaysia
Aras 3, Blok E9, Kompleks E 
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 
62604 Putrajaya
03 - 8800 9055 03 - 8800 9066 receptionist
  • Hits: 11591
© 2019 Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Hak Cipta Terpelihara
Tarikh Kemaskini 17 Oktober 2019, 20:03.