Unit Integriti

KETUA JABATAN

 kj integriti


Nama :

KPKPj Abdul Razak Bin Deraof
 

LATAR BELAKANG

Unit Integriti, Kementerian Pendidikan Malaysia telah diwujudkan selaras dengan keputusan Kerajaan untuk menubuhkan Unit Integriti sebagai focal point kepada pengurusan isu-isu berkaitan integriti di semua agensi awam seperti yang dinyatakan di dalam Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2013 (PP6/2013) ‘Penubuhan Unit Integriti di Semua Agensi Awam’ yang mula berkuat kuasa pada 1 Ogos 2013

Enam (6) fungsi teras :

 • Tadbir Urus;
 • Pengukuhan Integriti;
 • Pengesanan & Pengesahan;
 • Pengurusan Aduan;
 • Pematuhan; dan
 • Tatatertib

VISI

Menginstitusikan Integriti di Kementerian Pendidikan Malaysia khususnya dan Perkhidmatan Awam amnya.

MISI

Membudayakan Integriti di kalangan Pegawai dan Kakitangan Kementerian Pendidikan Malaysia.

OBJEKTIF

Untuk menyepadukan semua pengurusan yang berkaitan dengan integriti di bawah sebuah unit yang khusus supaya inisiatif-inisiatif penginstitusian integriti, pencegahan, pematuhan, pengesanan salah laku dan tindakan punitif dapat dilaksanakan secara lebih fokus, terancang, efisen dan mencapai keberhasilan yang optimum.

FUNGSI

Enam (6) fungsi utama Unit Integriti, Kementerian Pendidikan Malaysia adalah seperti berikut

 • Tatatertib
  • Menjadi urus setia dan melaksanakan prosedur tatatertib dan surcaj untuk pertimbangan Lembaga Tatatertib sehingga kes selesai;
  • Membuat tapisan tatatertib keutuhan ke atas urusan perkhidmatan , kenaikan pangkat dan darjah kebesaran;
  • Memproses kelulusan penglibatan dalam politik;
  • Memproses kebenaran permohonan Tanah kerajaan; dan
  • Mengumpul data-data kes tatatertib di peringkat Bahagian dan negeri.
 • Pengukuhan Integriti
  • Memastikan pelaksanaan dan penginstitusian nilai-nilai integriti dalam organisasi;
  • Memantapkan amalan nilai-nilai murni melalui tindakan pencegahan dan pendidikan; dan
  • Memastikan kod etika jabatan dipatuhi.
 • Pengurusan Aduan
  • Menerima dan memastikan tindakan diambil terhadap semua maklumat atau aduan salah laku tatatertib dan salah laku jenayah (disalurkan ke agensi penguatkuasa) oleh kakitangan Kementerian Pendidikan Malaysia di semua peringkat.
 • Pematuhan
  • Memastikan pematuhan ke atas peraturan pentadbiran, kewangan dan undang-undang yang berkuatkuasa; dan
  • Mengenal pasti penambahbaikan dasar dan peraturan yang sedang berkuatkuasa di Kementerian Pendidikan Malaysia.
 • Pengesanan dan Pengesahan
  • Mengesan dan mengesahkan aduan salah laku atau pelanggaran integriti; Menyelaras pelaksanaan penyiasatan aduan atau kes salah laku tatatertib;
  • Melaporkan kes bersifat jenayah kepada agensi penguatkuasa yang bertanggungjawab; dan
  • Mengemukakan hasil siasatan kepada pihak urus setia tatatertib. - *sekiranya berkaitan
 • Tadbir Urus
  • Memastikan tadbir urus terbaik dilaksanakan di Kementerian Pendidikan Malaysia;
  • Mengurusetiakan mesyuarat Jawatankuasa Integriti dan Tadbir Urus (JITU), Kementerian Pendidikan Malaysia.

PIAGAM PELANGGAN

 

 

CARTA ALIRAN ADUAN DI UNIT INTEGRITI

CARTA ALIRAN ADUAN di UNIT INTEGRITI KPM page 001CARTA ALIRAN ADUAN di UNIT INTEGRITI KPM page 002

Muat Turun

STRUKTUR ORGANISASI

CARTA UNIT INTEGRITI 100817

 ** Klik gambar untuk lihat lebih jelas.

 HUBUNGI

Alamat Telefon Faks Emel (@moe.gov.my)
Unit Integriti
Kementerian Pendidikan Malaysia
Aras 4, Blok E12, Kompleks E 
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 
62604 Putrajaya
03 - 8884 6000 03 - 8884 7922 aduan.integriti
 • Hits: 13469

Ikuti kami di media sosial rasmi:

© 2019 Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Hak Cipta Terpelihara
Tarikh Kemaskini 10 Julai 2020, 08:34.