Unit Integriti

KETUA JABATAN

 kj integriti


Nama :

KPKPj Ramli Bin Ismail
 

LATAR BELAKANG

Unit Integriti, Kementerian Pendidikan Malaysia telah diwujudkan selaras dengan keputusan Kerajaan untuk menubuhkan Unit Integriti sebagai focal point kepada pengurusan isu-isu berkaitan integriti di semua agensi awam seperti yang dinyatakan di dalam Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2013 (PP6/2013) ‘Penubuhan Unit Integriti di Semua Agensi Awam’ yang mula berkuat kuasa pada 1 Ogos 2013

Enam (6) fungsi teras :

 • Tadbir Urus;
 • Pengukuhan Integriti;
 • Pengesanan & Pengesahan;
 • Pengurusan Aduan;
 • Pematuhan; dan
 • Tatatertib

VISI

Menginstitusikan Integriti di Kementerian Pendidikan Malaysia khususnya dan Perkhidmatan Awam amnya.

MISI

Membudayakan Integriti di kalangan Pegawai dan Kakitangan Kementerian Pendidikan Malaysia.

OBJEKTIF

Untuk menyepadukan semua pengurusan yang berkaitan dengan integriti di bawah sebuah unit yang khusus supaya inisiatif-inisiatif penginstitusian integriti, pencegahan, pematuhan, pengesanan salah laku dan tindakan punitif dapat dilaksanakan secara lebih fokus, terancang, efisen dan mencapai keberhasilan yang optimum.

FUNGSI

Enam (6) fungsi utama Unit Integriti, Kementerian Pendidikan Malaysia adalah seperti berikut:

 • Tatatertib
  • Membuat tapisan tatatertib ke atas urusan perkhidmatan, kenaikan pangkat dan darjah kebesaran bagi semua warga KPM (Bahagian, Jabatan dan Sekolah);
  • Mengumpul data-data kes tatatertib dan salah laku di peringkat Bahagian dan Jabatan Pendidikan Negeri; dan
  • Mengurus setia dan melaksanakan prosedur tatatertib dan surcaj untuk pertimbangan Lembaga Tatatertib.
 • Pengukuhan Integriti
  • Memastikan pelaksanaan dan penginstitusian nilai-nilai integriti dalam organisasi;
  • Memantapkan amalan nilai-nilai murni melalui tindakan pencegahan dan pendidikan;
  • Menyampaikan maklumat kepada pengurusan tertinggi mengenai perkembangan terkini isu-isu berkaitan integriti;
  • Mengadakan garis panduan dan program-program kesedaran berkaitan integriti; dan
  • Memantapkan amalan nilai-nilai murni melalui tindakan pencegahan dan pendidikan.

 • Pengurusan Aduan
  • Menerima dan mengambil tindakan terhadap semua maklumat dan/atau aduan salah laku tatatertib dan salah laku jenayah (disalurkan ke agensi penguatkuasa) oleh penjawat awam;
  • Memastikan tindakan susulan aduan dan syor siasatan dilaksanakan oleh Bahagian yang berkaitan;
  • Menyalurkan aduan salah laku tatatertib dan jenayah berkaitan penjawat awam kepada SPRM atau mana-mana agensi penguatkuasa yang bertanggungjawab; dan
  • Menyelaras dan memproses aduan-aduan berkaitan pelanggaran integriti untuk disiasat mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh SPRM.
 • Pematuhan
  • Memastikan pematuhan ke atas peraturan pentadbiran dan kewangan yang berkuatkuasa di samping mengenalpasti kelemahan dalam dasar dan peraturan sedia ada;
  • Memastikan kod etika jabatan dipatuhi; dan
  • Mengadakan pemeriksaan berjadual dan tidak berjadual terhadap amalan, sistem atau tatacara pentadbiran dan kewangan agar teratur selaras dengan dasar-dasar, undang-undang dan peraturan yang berkuatkuasa.

 • Pengesanan dan Pengesahan
  • Mengesan dan mengesahkan aduan salah laku atau pelanggaran integriti warga KPM (Bahagian, Jabatan dan Sekolah);
  • Melaporkan kes bersifat jenayah kepada agensi penguatkuasa yang bertanggungjawab; 
  • Mengemukakan hasil siasatan kepada pihak urus setia tatatertib; dan
  • Semakan semula hasil siasatan oleh Bahagian/Jabatan.

 • Tadbir Urus
  • Memastikan tadbir urus organisasi dilaksanakan dengan efektif;
  • Mencadangkan penambahbaikan serta pembaharuan kepada dasar / arahan / sistem dan prosedur dalam organisasi;
  • Melaksanakan urusan pentadbiran dan kewangan Unit; dan
  • Mengurus setiakan permohonan kerja luar, permohonan politik dan kelulusan hadiah warga Kementerian.

PIAGAM PELANGGAN

CARTA ALIRAN ADUAN DI UNIT INTEGRITI

CARTA ALIRAN ADUAN di UNIT INTEGRITI KPM page 001CARTA ALIRAN ADUAN di UNIT INTEGRITI KPM page 002

Muat Turun

STRUKTUR ORGANISASI

CARTA UNIT INTEGRITI 100817

 ** Klik gambar untuk lihat lebih jelas.

 HUBUNGI

Alamat Telefon Faks Emel (@moe.gov.my)
Unit Integriti
Kementerian Pendidikan Malaysia
Aras 4, Blok E12, Kompleks E 
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 
62604 Putrajaya
03 - 8884 6000 03 - 8884 7922 aduan.integriti
 • Hits: 16871

Ikuti kami di media sosial rasmi:

© 2019 Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Hak Cipta Terpelihara
Tarikh Kemaskini 25 September 2020, 11:12.