Unit Audit Dalam

KETUA JABATAN

 Ketua Unit UAD


Nama :

Encik Mohd Fisul Bin Ismail

VISI

Menjadi pemacu kecemerlangan pengurusan kewangan dan meningkatkan akauntabiliti Kementerian Pendidikan Malaysia.

MISI

Melaksanakan pengauditan secara profesional dan mengemukakan Laporan/ Pemerhatian Audit yang objektif kepada Ketua Setiausaha ke arah meningkatkan akauntabiliti Kementerian Pendidikan Malaysia.

OBJEKTIF

Membantu sesebuah organisasi mencapai matlamatnya melalui pendekatan yang sistematik dan berdisiplin untuk menilai dan menentukan keberkesanan semua proses kawalan dan tadbir urus.

FUNGSI

Unit Audit Dalam berperanan dalam membantu Kementerian mencapai matlamatnya melalui pendekatan yang sistematik dan holistik untuk menilai dan menentukan keberkesanan semua proses kawalan dan tadbir urus organisasi. Berikut merupakan beberapa lagi fungsi utama Unit Audit Dalam:

PIAGAM PELANGGAN

Kami anggota Unit Audit Dalam dengan penuh tekad dan iltizam berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk ;

CARTA ORGANISASI

Carta Organisasi UAD

 

HUBUNGI

Alamat Telefon Faks Emel (@moe.gov.my)
Unit Audit Dalam,
Kementerian Pendidikan Malaysia, 
Aras 4, Blok E14, Kompleks E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62604 Putrajaya.
03-88845430 03-88845431 [emel]