Unit Undang-Undang

KETUA JABATAN

2021 Ketua Unit Undang Undang


Nama :

Puan Farahana binti Rabidin

VISI

Menjadi Organisasi Perundangan Yang Dinamik, Telus dan Cemerlang

MISI

Mendukung Perlembagaan Undang-Undang bagi Melindungi Kepentingan Kementerian Pendidikan Malaysia melalui Perkhidmatan Perundangan yang Berkualiti Tinggi, Cekap, Adil dan Saksama

OBJEKTIF

Memberi nasihat perundangan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan dan Agensi di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia selaras dengan peruntukan Perlembagaan Persekutuan dan undang-undang negara dengan mengambil kira dasar Kerajaan.

FUNGSI

Unit ini bertanggungjawab dalam hal ehwal perundangan Kementerian Pendidikan Malaysia. Fungsi utama Unit ini adalah seperti yang berikut:

PIAGAM PELANGGAN

CARTA ORGANISASI

2021 Carta Organisasi Unit Undang undang

HUBUNGI

Alamat Telefon Faks Emel (@moe.gov.my)
Unit Undang-Undang
Aras 4 Blok E8 Kompleks E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62604 Wilayah Persekutuan Putrajaya.
03-88846241 03-88846084 [emel]