Lembaga Peperiksaan

KETUA JABATAN

 2022 Pengarah LP

Nama :

YBrs. Dr. Mohd Azam bin Ahmad
 

VISI

Peneraju Pentaksiran Bertaraf Dunia Melahirkan Insan Berpotensi

MISI

Meningkatkan Kualiti Sistem Pentaksiran Pendidikan Untuk Memperkembangkan Potensi Individu Bagi Kesejahteraan Hidup

OBJEKTIF

FUNGSI

TANGGUNGJAWAB

PIAGAM PELANGGAN

LP bertanggungjawab untuk mengendalikan peperiksaan dengan cekap, licin dan selamat. Untuk mencapai hasrat ini, kami berjanji:

CARTA ORGANISASI

2021 Carta Organisasi LP

** Klik gambar untuk lihat lebih jelas.

HUBUNGI

Alamat Laman Web Telefon Faks Emel (@1mocc.gov.my)
Lembaga Peperiksaan
Kementerian Pendidikan Malaysia 
Aras 2 , Blok E11, Kompleks E, 
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 
62604, Putrajaya, Malaysia.
http://lp.moe.gov.my/ +603-8000 8000 +603-8888 8001 [emel]