Lembaga Peperiksaan

KETUA JABATAN

 

Nama :

Dato' Haji Pkharuddin in Ghazali
 

VISI

Peneraju Pentaksiran Bertaraf Dunia Menjelang 2020

MISI

Sistem pentaksiran pendidikan kebangsaan yang terjamin kualitinya dari segi kesahan dan kebolehpercayaan serta berperanan ke arah pembelajaran yang lebih berkesan.

OBJEKTIF

FUNGSI

TANGGUNGJAWAB

PIAGAM PELANGGAN

LP bertanggungjawab untuk mengendalikan peperiksaan dengan cekap, licin dan selamat. Untuk mencapai hasrat ini, kami berjanji:

STRUKTUR ORGANISASI

2021 Carta Organisasi LP

** Klik gambar untuk lihat lebih jelas.

HUBUNGI

Alamat Laman Web Telefon Faks Emel (@1mocc.gov.my)
Lembaga Peperiksaan
Kementerian Pendidikan Malaysia 
Aras 2 , Blok E11, Kompleks E, 
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 
62604, Putrajaya, Malaysia.
http://lp.moe.gov.my/ +603-8000 8000 +603-8888 8001 [emel]