Lembaga Peperiksaan

KETUA JABATAN

 


Nama :

Dato' Haji Pkharuddin in Ghazali
 

LATAR BELAKANG

Lembaga Peperiksaan (LP) lahir sebagai Unit Peperiksaan di Kementerian Pelajaran pada 3 Mei 1956. Pada tahun berikutnya, Unit Peperiksaan telah ditukar kepada Lembaga Peperiksaan. Penubuhannya untuk mewujudkan sistem peperiksaan yang sama bagi semua sekolah di negara ini sejajar dengan hasrat Penyata Razak (1956). LP merupakan satu-satunya badan peperiksaan di dunia yang menjalankan peperiksaan secara berpusat. Peperiksaan ini berlandaskan kurikulum kebangsaan yang dijalankan untuk 1.5 juta calon secara serentak.

VISI

Peneraju Pentaksiran Bertaraf Dunia Menjelang 2020

MISI

Sistem pentaksiran pendidikan kebangsaan yang terjamin kualitinya dari segi kesahan dan kebolehpercayaan serta berperanan ke arah pembelajaran yang lebih berkesan.

OBJEKTIF 

FUNGSI

TANGGUNGJAWAB

PIAGAM PELANGGAN

LP bertanggungjawab untuk mengendalikan peperiksaan dengan cekap, licin dan selamat. Untuk mencapai hasrat ini, kami berjanji:

STRUKTUR ORGANISASI

** Klik gambar untuk lihat lebih jelas.

HUBUNGI

Alamat Laman Web Telefon Faks Emel (@1mocc.gov.my)
Lembaga Peperiksaan
Kementerian Pendidikan Malaysia 
Aras 2 , Blok E11, Kompleks E, 
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 
62604, Putrajaya, Malaysia.
http://lp.moe.gov.my/ +603-8000 8000 +603-8888 8001 [emel]