Institut Pendidikan Guru Malaysia

KETUA JABATAN

kj ipgm.jpg


Nama :

YBrs. Dr. Rusmini binti Ku Ahmad

 

VISI

Institut Pendidikan Guru Peneraju Kecemerlangan Pendidikan Guru.

MISI

Melahirkan guru yang kompeten dan berjiwa pendidik melalui program pembangunan guru yang dinamik ke arah pendidikan sekolah bertaraf dunia.

OBJEKTIF

FUNGSI

Menurut Akta Pendidikan 1996 Pindaan 2008, IPGM dan IPG bertanggungjawab menguruskan Perkhidmatan Pendidikan Keguruan (PPK) Praperkhidmatan dan Dalam Perkhidmatan meliputi aspek:

PIAGAM PELANGGAN

Kami warga Institut Pendidikan Guru Malaysia dengan ini bertekad, beriltizam, berikrar dan berjanji memberi perkhidmatan berkualiti untuk:

CARTA ORGANISASI

CARTA ORGANISASI IPGM 2

HUBUNGI

Alamat Laman Web Telefon Faks Emel (@moe.gov.my)

Institut Pendidikan Guru Malaysia 
Kementerian Pendidikan Malaysia 
Aras 1-3, Blok 2250 
Jalan Usahawan 1 
63000 CYBERJAYA

http://ipgm.moe.edu.my/ 03-8312 6666 03-8312 6631