Institut Aminuddin Baki

KETUA JABATAN

 Pengarah IAB 1


Nama :

Dato' Dr. Haji Tajuddin bin Mohd Yunus

 

VISI

Pusat pembangunan kepimpinan pendidikan yang terbilang

MISI

Membangun keupayaan kepemimpinan pendidikan bagi menghasilkan organisasi berkualiti

OBJEKTIF

FUNGSI

PIAGAM PELANGGAN

1.    IAB      komited      untuk      memberi      kepuasan      kepada pelanggan,  pembekal  dan  stakeholder  berdasarkan piagam pelanggan seperti berikut:

2.  Menyediakan  perkhidmatan  perpustakaan  pada  setiap hari bekerja mulai 8.15 pagi hingga 5.00 petang.

3.  Memastikan   semua  staf   IAB   mendapat   peluang   untuk mengikuti latihan sekurang-kurangnya 7 hari setahun.

4.  Memastikan   maklum   balas   kepada  semua  pertanyaan dan        aduan        pelanggan        mengenai        pengurusan

Perkhidmatan   di   IAB   adalah   menepati   tempoh-tempoh berikut:

CARTA ORGANISASI

 Carta Organisasi IAB

HUBUNGI

Alamat Laman Web Telefon Faks Emel (@iab.edu.my)
Institut Aminuddin Baki 
Kementerian Pendidikan Malaysia,
Kompleks Pendidikan Nilai, 
71760 Bandar Enstek,
Negeri Sembilan
http://iab.moe.edu.my 06-797 9200 06-797 9300 iab