Bahagian Profesionalisme Guru

KETUA JABATAN

Pengarah BPG


Nama :

Datu Dr. Azhar bin Haji Ahmad

VISI

Peneraju Kecemerlangan Profesionalisme Guru.

MISI

Memperkasa Pembangunan Profesionalisme secara terancang dan berterusan bagi Kelestarian Kualiti Guru.

OBJEKTIF

Bahagian Pendidikan Guru (BPG) sebagai peneraju utama dalam pendidikan guru bertanggungjawab merealisasikan hasrat negara dalam melahirkan insan guru yang berkualiti. BPG bertindak sebagai sebuah badan professional keguruan yang bertanggungjawab sepenuh terhadap peningkatan kualiti guru dan memastikan pemantapan kualiti pengajaran dan pembelajaran.

FUNGSI

PIAGAM PELANGGAN

Kami warga Bahagian Profesionalisme Guru dengan penuh tekad dan iltizam berjanji akan memastikan:

CARTA ORGANISASI

carta org bah profesionalisme guru

HUBUNGI

Alamat Telefon Faks Emel (@moe.gov.my)
Bahagian Profesionalisme Guru,
Aras 3 - 6, Blok E13, Kompleks E, 
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62604 Putrajaya.
03-88841079 / 03-88841144

03-88841081