Bahagian Perolehan

KETUA JABATAN

kj perolehan new


Nama :

En. Abdul Haris bin Haji Lakar
 

LATAR BELAKANG

Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset (BPPA) merupakan Bahagian yang ditubuhkan setelah penstrukturan semula Bahagian Pembangunan dan Perolehan (BPP) melalui Waran Perjawatan S138 Bil.8/38 Tahun 2007 bertarikh 19 Julai 2007 yang berkuatkuasa pada 16 Julai 2007. Melalui waran tersebut sebanyak 215 perjawatan hakiki telah diluluskan bagi pengisian di BPPA.BPPA diketuai oleh Setiausaha Bahagian Gred Utama C dengan dibantu oleh empat (4) Timbalan Setiausaha Bahagian Gred 54 bagi menguruskan empat (4) Cawangan iaitu:

Untitled

Selaras dengan penstrukturan semula Kementerian, BPPA diterajui oleh Timbalan Ketua Setiausaha (Pembangunan Pelajaran) Gred Jusa A di bawah Sektor Pembangunan Pelajaran.

VISI

Memperkasakan Program / Aktiviti Perolehan, Penyelenggaraan Dan Pengurusan Aset Yang Sistematik, Berkualiti, Cekap Dan Penuh Integriti Dalam Memenuhi Keperluan Pendidikan Negara

MISI

Mengurus Perolehan Bekalan Dan Perkhidmatan Serta Menyelenggara Prasana Dan Aset Ke Arah Mencapai Piawaian Kualiti Yang Tinggi

MOTO

Meneraju Perolehan Telus Menjamin Aset Terurus

OBJEKTIF

FUNGSI

PIAGAM PELANGGAN

STRUKTUR ORGANISASI

HUBUNGI

Alamat Telefon Faks Emel (@moe.gov.my)
Bahagian Perolehan 
Kementerian Pendidikan Malaysia 
Aras 5, Blok E2, Kompleks E, 
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 
62604 Putrajaya
03-8884 6860 03-8884 6800 [emel]