Bahagian Perancangan Strategik dan Hubungan Antarabangsa

KETUA JABATAN

 hjjasri


Nama :

Tn. Hj. Jasri bin Kasim

VISI

Menerajui pengantarabangsaan pendidikan Malaysia.

MISI

Menyediakan khidmat pengantarabangsaan melalui pengurusan berkualiti.

OBJEKTIF

Merancang dan menyelaras penglibatan Malaysia di dalam arena pendidikan antarabangsa sama ada di peringkat dua hala ataupun pelbagai hala. Di dalam konteks ini, Bahagian Perancangan Strategik dan Hubungan Antarabangsa berusaha memastikan:

FUNGSI

BPSHA – sebuah bahagian bertanggungjawab terhadap Ketua Setiausaha KPM melaksanakan Enam (6) peranan utama berikut :

   1. Menguruskan perjanjian-perjanjian kerjasama (Mou) di antara Malaysia dengan negara-negara sahabat dalam bidang pendidikan;
   2. Meningkatkan hubungan baik dan kerjasama dua hala Malaysia dengan negara sahabat dalam bidang pendidikan; dan
   3. Menjalin dan menguruskan lawatan-lawatan rasmi luar negara.
   1. Meningkatkan kerelevenan Malaysia dalam pertubuhan sejagat dan serantau seperti ASEAN, APEC, OIC, SEAMEO, Komanwel, G15 dan sebagainya khasnya dalam bidang pendidikan.
   1. Suruhanjaya Kebangsaan UNESCO Malaysia; dan
   2. Pejabat Wakil Tetap Malaysia ke UNESCO di Paris.
   1. Mengurus dan menyelaras semua urusan maklum balas awal Jemaah Menteri / Memorandum Jemaah Menteri / Nota Jemaah Menteri, KPM dan ulasan agensi / kementerian luar.
   1. Urus setia Mesyuarat Pasca Kabinet; Mesyuarat Pengurusan Tertinggi dan Mesyuarat Top 7 yang dianggotai oleh Pengurusan Tertinggi Kementerian;
   2. Menyelaras dan menyemak kertas dasar/makluman.
   1. Menyelaras pembangunan/ penambahbaikan dokumen strategik (Pelan Strategik, RMK dan lain-lain) KPM;
   2. Memantau dan menilai prestasi KPM (OBB, KPI, RMK dan lain-lain) secara berkala; dan
   3. Menyelaras, melaksana dan memantau semua aktiviti berkaitan lain-lain dasar Kerajaan yang diterajui Kementerian/agensi lain daripada semasa ke semasa.

PIAGAM PELANGGAN

Kami, anggota Bahagian Perancangan Strategik dan Hubungan Antarabangsa berjanji untuk memberi perkhidmatan yang cekap, pantas dan penuh mesra bagi:

CARTA ORGANISASI

carta org bpsha 

HUBUNGI

Alamat Telefon Faks Emel (@moe.gov.my)
Bahagian Perancangan Strategik dan Hubungan Antarabangsa,
Kementerian Pendidikan Malaysia,
Aras 5 & 7, Blok E8, Kompleks E,
62604 Putrajaya.
03-8884 6109 03-8889 5473 [emel]