Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan Dasar Pendidikan

KETUA JABATAN

 Pengarah BPPDP

Nama :

YBrs. Dr. Hajah Roziah binti Abdullah

 

VISI

Peneraju kecemerlangan penggubalan dasar, perancangan dan penyelidikan untuk pendidikan berkualiti.

MISI

Menggubal dasar pendidikan negara melalui perancangan dan penyelidikan ke arah sistem pendidikan berkualiti.

OBJEKTIF

FUNGSI

PIAGAM PELANGGAN

SISTEM PENGURUSAN KUALITI
BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PENYELIDIKAN DASAR PENDIDIKAN
(PENSIJILAN ISO 9001:2015)
 
SKOP PENGURUSAN PERANCANGAN DAN PENYELIDIKAN DASAR PENDIDIKAN
PIAGAM PELANGGAN/ OBJEKTIF KUALITI BAHARU BPPDP TAHUN 2021

CARTA ORGANISASI

 Carta Organisasi BPPDP page 0001

 

**Klik Gambar Untuk Paparan Lebih Jelas

 

HUBUNGI

Alamat Telefon Faks Emel (@moe.gov.my)

Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan
Kementerian Pendidikan Malaysia
Aras 1-4, Blok E8, Kompleks E
62604 Putrajaya

03-8884 6500 03-8889 5718 [emel]