Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan Dasar Pendidikan

KETUA JABATAN

 Pengarah BPPDP

Nama :

YBrs. Dr. Hajah Roziah binti Abdullah

 

VISI

Peneraju kecemerlangan penggubalan dasar, perancangan dan penyelidikan untuk pendidikan berkualiti.

MISI

Menggubal dasar pendidikan negara melalui perancangan dan penyelidikan ke arah sistem pendidikan berkualiti.

OBJEKTIF

 • Merancang dan mengurus aktiviti perancangan, penyelidikan dan penggubalan dasar pendidikan ke arah pembangunan sistem pendidikan negara.

 • Menyelaras dan memantau pembangunan pendidikan melalui penyelidikan, intervensi dan penilaian supaya pelaksanaan perancangan pendidikan berjalan dengan lebih berkesan serta menepati indikator antarabangsa.

 • Menyedia dan menentukan garis panduan yang boleh diikuti dalam melaksanakan perancangan pembangunan pendidikan.

 • Menghasilkan perancangan pembangunan pendidikan yang strategik, menyeluruh dan bersepadu bagi mencapai objektif Kementerian Pendidikan Malaysia.

 • Merancang dan menguruskan aktiviti perancangan dan penyelidikan berasaskan piawaian kualiti.

 • Menjadi pusat pangkalan data dan maklumat pendidikan bagi tujuan perancangan, penggubalan dan pemutusan dasar pendidikan.

FUNGSI

 • Menerajui perancangan, pengurusan dan penggubalan dasar pendidikan makro, urusan hal ehwal Parlimen dan menguruskan pendaftaran institusi pendidikan kerajaan dan bantuan kerajaan.
 • Merancang, menyelaras dan mengesan kemajuan program pembangunan pendidikan menerusi program bantuan pelbagai hala, program kerjasama serantau dan penyediaan unjuran guru serta memperkasakan modal insan
 • Merancang dan melaksanakan penyelidikan dasar, program dan aktiviti pendidikan bagi tujuan perancangan pembangunan pendidikan dan penggubalan dasar pendidikan.
 • Merancang, merangka dan melaksana penyelidikan perbandingan pencapaian pendidikan dan penyelidikan usaha sama dengan agensi serantau dan antarabangsa di peringkat kebangsaan mengikut piawai antarabangsa.
 • Merancang, mereka bentuk, menyenggara dan mengurus sistem pengurusan data, pangkalan data dan maklumat pendidikan KPM.
 • Merancang, membangun, mendokumenkan dan mengurus koleksi rujukan, sumber pengetahuan dan maklumat pendidikan Pusat Rujukan KPM dan pembangunan kualiti BPPDP.
 • Menerajui dan merancang serta mengurus Pusat STEM Negara sebagai pusat pembangunan profesionalisme merangkumi penyediaan bahan sumber PdP bidang STEM serta perancangan dan penyelidikan bidang STEM.
 • Merancang, menyemak dan menilai semula pembangunan organisasi bahagian profesional KPM, JPN dan PPD.

PIAGAM PELANGGAN

Kami warga BPPDP dengan penuh tekad dan iltizam berjanji:

 • Menyediakan perancangan program/projek dan menghasilkan dokumen perancangan pembangunan pendidikan tahunan bagi Rancangan Malaysia Lima Tahun dalam tempoh yang ditetapkan.
 • Menyediakan kertas konsep atau kertas dasar pendidikan untuk pemutus dasar bagi memenuhi keperluan sistem pendidikan dalam tempoh ditetapkan.
 • Melaksanakan sekurang-kurangnya lima penyelidikan pendidikan yang dimohon oleh pihak pengurusan tertinggi KPM dalam tahun semasa.
 • Menyediakan maklum balas terhadap isu pendidikan yang memerlukan perhatian dan tindakan penggubal dan pemutus dasar dalam tempoh sekurang-kurangnya tiga hari bekerja.
 • Menyediakan data dan maklumat pendidikan yang komprehensif, sahih dan kemas kini melalui dua penerbitan buku statistik setiap tahun.
 • Membekalkan data dan maklumat pendidikan yang diluluskan oleh pihak pengurusan atasan BPPDP kepada individu atau agensi di dalam dan di luar KPM dalam tempoh lima hari bekerja.
 • Memberi keputusan terhadap kertas cadangan penyelidikan pendidikan dalam tempoh sepuluh hari bekerja selepas permohonan yang lengkap diterima.
 • Memproses bahan koleksi yang diterima oleh Pusat Dokumentasi dalam tempoh lima hari bekerja untuk rujukan pengguna.

CARTA ORGANISASI

 Carta Organisasi BPPDP page 0001

 

**Klik Gambar Untuk Paparan Lebih Jelas

 

HUBUNGI

Alamat Telefon Faks Emel (@moe.gov.my)

Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan
Kementerian Pendidikan Malaysia
Aras 1-4, Blok E8, Kompleks E
62604 Putrajaya

03-8884 6500 03-8889 5718 [emel]
 • Hits: 44371

Ikuti kami di media sosial rasmi:

© 2019 Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Hak Cipta Terpelihara
Tarikh Kemaskini 03 Ogos 2021, 12:45.
kpm