Bahagian Perancangan Dan Penyelarasan Dasar

KETUA JABATAN

kj perancangan dan penyelarasan dasar.jpg


NAMA :

Normah binti Osman
 

LATAR BELAKANG 

Sedang dikemaskini

VISI

Sedang dikemaskini

MISI

Sedang dikemaskini

OBJEKTIF

 1. Merancang dan memantap Dasar Pendidikan Tinggi seiring dengan perubahan agenda pembangunan modal insan negara.
 1. Mengenalpasti dan mengurus Program Kebolehpasaran Graduan IPT, Politeknik dan Kolej Komuniti.
 1. Mengenalpasti dan mengurus kajian-kajian berimpak tinggi untuk diterjemahkan kepada Dasar/Pelan Tindakan Pendidikan Tinggi Negara Pendidikan Tinggi.
 1. Mengurus, menganalisis dan mendokumentasi data pendidikan tinggi negara untuk menjadi Pusat Rujukan Utama Sumber Maklumat.
 1. Merancang dan melaksana hal ehwal urusan Parlimen bagi Kementerian Pendidikan Malaysia (Pendidikan Tinggi).

FUNGSI

 Sedang dikemaskini

PIAGAM PELANGGAN

 Sedang dikemaskini

STRUKTUR ORGANISASI

Cawangan Keurusetiaan dan Pentadbiran

 1. Unit Pengurusetiaan
 2. Unit Pentadbiran

Cawangan Pengurusan Penyampaian dan Data

 1. Unit Pengurusan Penyampaian
 2. Unit Pengurusan Data

Cawangan Penyelarasan Dasar

 1. Unit Tugas-tugas Khas
 2. Unit Parlimen
 3. Unit Jemaah Menteri

Cawangan Operasi Strategik

 1. Unit Kebolehpasaran Graduan
 2. Unit Keusahawanan
 3. Unit Sukan

Cawangan Modal Insan

 1. Unit Pembangunan Insan
 2. Unit Koordinasi Dasar

Cawangan Perancangan Strategik

 1. Unit Perancangan
 2. Unit Penyelidikan dan PPRN

HUBUNGI

Alamat Telefon Faks Emel (@moe.gov.my)
Bahagian Perancangan dan Penyelarasan Dasar
Kementerian Pendidikan Malaysia
Aras 3, No. 2, Menara 2, Jalan P5/6, Presint 5
62200 W.P Putrajaya
 
03-8870 6000 03-8870 6810 [emel]
 • Hits: 8023
© 2019 Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Hak Cipta Terpelihara
Tarikh Kemaskini 04 April 2020, 10:41.