Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

KETUA JABATAN

 

 SUB SM

Nama:

YBrs. Encik Rospiagos bin Taha
 

VISI

Organisasi Berprestasi Cemerlang dalam Pengurusan Sumber Manusia Kementerian Pendidikan Malaysia.

MISI

Mengurus Sumber Manusia KPM Secara Cekap, Berkesan dan Berkualiti bagi Menyokong Pencapaian Matlamat Kecemerlangan Pendidikan Negara.

OBJEKTIF

FUNGSI

PIAGAM PELANGGAN

CARTA ORGANISASI

2021 Carta Organisasi BPSM

 

HUBUNGI

Alamat Telefon Faks Emel (@moe.gov.my)
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia 
Kementerian Pendidikan Malaysia  
Aras 2-5 Dan 13-14, Blok E12, Kompleks E 
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 
62604, Putrajaya
03-8884 7201 / 03-8884 7173 03-8888 6292 bpsm.aduan