Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

KETUA JABATAN

 2023 SUB BPSM

 Nama:

Puan Safida Zalma binti Mohd Piah
 

VISI

Organisasi Berprestasi Cemerlang dalam Pengurusan Sumber Manusia Kementerian Pendidikan Malaysia.

MISI

Mengurus Sumber Manusia KPM Secara Cekap, Berkesan dan Berkualiti bagi Menyokong Pencapaian Matlamat Kecemerlangan Pendidikan Negara.

OBJEKTIF

 • Menyediakan struktur organisasi yang mantap dengan bilangan personel di tahap optimum melalui pewujudan dan pengisian jawatan mengikut keperluan dan norma perjawatan yang ditetapkan;

 • Merancang dan membangunkan sumber manusia yang berintegriti serta memenuhi keperluan kompetensi organisasi;

 • Mewujudkan hubungan pihak pengurusan dan pekerja yang harmonis yang menyumbang kepada pencapaian matlamat organisasi;

 • Merancang, mengurus dan melaksana urusan kemajuan kerjaya bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) dan Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP); dan

 • Mengurus hal-hal perkhidmatan dan kemudahan bagi warga KPM berdasarkan peraturan yang berkuat kuasa.

FUNGSI

 • Pembangunan Dasar Sumber Manusia
 • Pembangunan Organisasi
 • Pembangunan Latihan dan Kompetensi
 • Urusan Perkhidmatan, Kemudahan & Hubungan Majikan-Pekerja
 • Kemajuan Kerjaya & Perancangan Penggantian
 • Pengurusan Maklumat Sumber Manusia/ HRMIS
 • Pentadbiran dan Kewangan BPSM

PIAGAM PELANGGAN

 • Perakuan pemangkuan dan kenaikan pangkat bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) untuk laluan kenaikan pangkat secara hakiki dan cemerlang diproses untuk dikemukakan ke Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Pelajaran dalam tempoh 50 hari bekerja dari tarikh perakuan lengkap diterima.

CARTA ORGANISASI

2021 Carta Organisasi BPSM

 

HUBUNGI

Alamat Telefon Faks Emel (@moe.gov.my)
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia 
Kementerian Pendidikan Malaysia  
Aras 2-5 Dan 13-14, Blok E12, Kompleks E 
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 
62604, Putrajaya
03-8884 7201 / 03-8884 7173 03-8888 6292 bpsm.aduan
 • Hits: 223815

Ikuti kami di media sosial rasmi:

© 2019 Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Hak Cipta Terpelihara
Tarikh Kemaskini 29 November 2023, 10:39.