Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh

KETUA JABATAN

 


Nama :

Kosong
 

VISI

Peneraju Pendidikan Bertaraf Dunia

MISI

Melestarikan Kecemerlangan Pendidikan dalam   Membina Pemimpin   Pelapis Negara

OBJEKTIF 

FUNGSI 

Fungsi Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh:

  1. Merancang dan menterjemah Dasar Pendidikan Kebangsaan di Sekolah Berasrama Penuh;
  2. Merancang dan menerajui pengurusan pendidikan dan perkhidmatan profesional berkualiti;
  3. Merancang dan menerajui Sekolah Berasrama Penuh dalam melestarikan kecemerlangan setaraf pendidikan global;
  4. Merancang dan menerajui pelaksanaan program pendidikan di Sekolah Berasrama Penuh bagi memenuhi aspirasi negara; dan
  5. Merancang dan menerajui pembangunan modal insan berkualiti bagi melahirkan ahli sains, teknokrat dan profesional yang memenuhi aspirasi negara.

PIAGAM PELANGGAN

BPSBP komited untuk memberi kepuasan kepada stakeholder berdasarkan piagam pelanggan seperti berikut dan akan memastikan:

  1. Keputusan tawaran kemasukan murid ke tingkatan satu (1) Sekolah Berasrama Penuh (SBP) diumumkan selewat-lewatnya 14 hari sebelum tarikh pendaftaran;
  2. Keputusan tawaran kemasukan murid ke tingkatan empat (4) Sekolah Berasrama Penuh (SBP) diumumkan selewat-lewatnya 14 hari sebelum tarikh pendaftaran;
  3. Keputusan permohonan belajar semula/pertukaran murid dimaklumkan dalam tempoh 14 hari bekerja setelah permohonan lengkap diterima; dan
  4. Keputusan penempatan dan pertukaran guru dimaklumkan selewat-lewatnya 22 hari sebelum tarikh melapor diri.

STRUKTUR ORGANISASI 

 


HUBUNGI

Alamat Telefon Faks Emel (@moe.gov.my)
Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh
Kementerian Pendidikan Malaysia
Aras 3, Blok 2251, Jalan Usahawan 1, 
63000 Cyberjaya, 
Selangor Darul Ehsan.
03-8321 7400 03-8321 7401 / 7402 / 7403 [emel]