Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh

KETUA JABATAN

 Pengarah BPSBP


Nama :

Puan Faridah binti Yang Razali
 

VISI

Peneraju Pendidikan Bertaraf Dunia

MISI

Melestarikan Kecemerlangan Pendidikan dalam   Membina Pemimpin   Pelapis Negara

OBJEKTIF 

FUNGSI 

Fungsi Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh:

PIAGAM PELANGGAN

BPSBP komited untuk memberi kepuasan kepada stakeholder berdasarkan piagam pelanggan seperti berikut dan akan memastikan:

CARTA ORGANISASI 

Carta Organisasi BPSBP 


HUBUNGI

Alamat Telefon Faks Emel (@moe.gov.my)
Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh
Kementerian Pendidikan Malaysia
Aras 3, Blok 2251, Jalan Usahawan 1, 
63000 Cyberjaya, 
Selangor Darul Ehsan.
03-8321 7400 03-8321 7401 / 7402 / 7403 pengarah.bpsbp