Bahagian Pengurusan Aset

KETUA JABATAN

 


Nama :

YBhg. Datin Paduka Roslinah binti Md Jani
 

LATAR BELAKANG

Bahagian Pengurusan Aset telah ditubuhkan secara rasmi pada 1 September 2018 susulan daripada keputusan untuk memisahkan fungsi di Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset melalui pewartaan Waran Perjawatan S183/2018. Bahagian ini bertanggungjawab terus kepada Timbalan Ketua Setiausaha (Pembangunan), Kementerian Pendidikan Malaysia.

Melalui Waran tersebut, Bahagian Pengurusan Aset telah diperuntukkan 94 perjawatan pelbagai gred dengan diketuai oleh Setiausaha Bahagian Gred 54. Walau bagaimanapun, Jabatan Perkhidmatan Awam pada 15 Julai 2019 telah meluluskan penempatan Setiausaha Bahagian dengan Gred JUSA C secara Khas Untuk Penyandang.

VISI

Pengurusan Aset Yang Bersistematik, Cekap Dan Berkualiti

MISI

 1. Menyelenggara aset pendidikan secara menyeluruh demi keselesaan murid dan warga pendidik.
 2. Memastikan kemudahan aset pendidikan mencapai piawaian kualiti dan keselamatan yang tinggi.
 3. Menjamin kualiti penyediaan aset pendidikan yang bertaraf antarabangsa.

MOTO

Ke Arah Pengurusan Aset Pendidikan Yang Lestari

OBJEKTIF

 1. Merancang dan mengurus program/aktiviti pengurusan aset milik Kementerian selaras dengan dasar-dasar yang sedang berkuat kuasa.
 2. Merancang dan menyelaras pelaksanaan penyelenggaraan aset milik Kementerian Pendidikan Malaysia secara menyeluruh bagi menjamin suasana pengajaran dan pembelajaran yang kondusif.
 3. Merancang dan menyelaras penyediaan kemudahan infrastruktur asas demi menjamin kualiti pendidikan yang berkesan.
 4. Merancang dan menyelaras penyediaan kuarters serta kemudahan sokongan Aset Tak Alih Kerajaan yang lebih selesa dan selamat.
 5. Merancang, menyelaras dan memastikan aset alih Kerajaan milik Kementerian Pendidikan Malaysia dapat diurus dengan terselaras dan berkesan.

FUNGSI UTAMA

Merancang, menyelaras dan memantau pelaksanaan program/aktiviti penyelenggaraan dan pengurusan Aset Alih dan Aset Tak Alih Kementerian Pendidikan Malaysia.

PIAGAM PELANGGAN

 • Menguruskan tender dalam tempoh empat (4) bulan dari tarikh iklan sehingga Surat Setuju Terima (SST) dikeluarkan
 • Mengeluarkan Surat Setuju Terima (SST) dalam tempoh tujuh (7) hari dari kelulusan Lembaga Perolehan.
 •  Menyediakan dokumen kontrak dalam tempoh empat (4) bulan dari tarikh Surat Setuju Terima (SST) dikeluarkan.
 •  Memastikan respon kepada pertanyaan dan aduan pelanggan diberi maklumbalas dalam tempoh 10 hari dan laporan status dalam tempoh dua (2) bulan.
 •  Menyediakan kelulusan permohonan penyelenggaraan bangunan / infrastruktur yang diterima daripada JPN / Bahagian dalam tempoh satu (1) minggu.
 •  Melantik perunding dalam tempoh satu (1) bulan setelah skop kerja dimuktamadkan.
 •  Menguruskan permohonan pelantikan dalam tempoh dua (2) minggu bagi pelantikan seperti berikut:
            -Pegawai Aset
            -Pegawai Pemeriksa
            -Lembaga Pemeriksa Pelupusan
            -Jawatankuasa Penyiasat
            -Pegawai Pemverifikasi Stor
 •  Mengurus pembayaran bil-bil / tuntutan dalam tempoh 14 hari.

STRUKTUR ORGANISASI

Organisasi Bahagian Pengurusan Aset dilengkapi dengan enam (6) Seksyen seperti berikut:

 • Seksyen Pengurusan Fasiliti;
 • Seksyen Pengurusan Infrastruktur;
 • Seksyen Pengurusan Hartanah;
 • Seksyen Teknikal;
 • Seksyen Pengurusan Aset Alih; dan
 • Seksyen Khidmat Pengurusan.

HUBUNGI

Alamat Telefon Faks Emel (@moe.gov.my)
Bahagian Pengurusan Aset 
Kementerian Pendidikan Malaysia 
Aras 5, Blok E2, Kompleks E, 
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 
62604 Putrajaya
03-8884 9213 03-8884 6893 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
 • Hits: 3910
© 2019 Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Hak Cipta Terpelihara
Tarikh Kemaskini 17 Oktober 2019, 20:03.