Bahagian Pengurusan Aset

KETUA JABATAN

 kj BPA


Nama :

Encik Roslan bin Ibrahim
 

VISI

Pengurusan Aset Yang Bersistematik, Cekap Dan Berkualiti

MISI

 • Menyelenggara aset pendidikan secara menyeluruh demi keselesaan murid dan warga pendidik.
 • Memastikan kemudahan aset pendidikan mencapai piawaian kualiti dan keselamatan yang tinggi.
 • Menjamin kualiti penyediaan aset pendidikan yang bertaraf antarabangsa.

OBJEKTIF

 • Merancang dan mengurus program/aktiviti pengurusan aset milik Kementerian selaras dengan dasar-dasar yang sedang berkuat kuasa.
 • Merancang dan menyelaras pelaksanaan penyelenggaraan aset milik Kementerian Pendidikan Malaysia secara menyeluruh bagi menjamin suasana pengajaran dan pembelajaran yang kondusif.
 • Merancang dan menyelaras penyediaan kemudahan infrastruktur asas demi menjamin kualiti pendidikan yang berkesan.
 • Merancang dan menyelaras penyediaan kuarters serta kemudahan sokongan Aset Tak Alih Kerajaan yang lebih selesa dan selamat.
 • Merancang, menyelaras dan memastikan aset alih Kerajaan milik Kementerian Pendidikan Malaysia dapat diurus dengan terselaras dan berkesan.

FUNGSI UTAMA

Merancang, menyelaras dan memantau pelaksanaan program / aktiviti penyelenggaraan dan pengurusan Aset Alih dan Aset Tak Alih Kementerian Pendidikan Malaysia

PIAGAM PELANGGAN

 • Menyediakan kelulusan permohonan penyelenggaraan bangunan / infrastruktur sekolah dan institusi pendidikan yang diterima daripada JPN / Bahagian dalam tempoh satu (1) minggu.
 • Melantik perunding dalam tempoh satu (1) bulan setelah skop kerja dimuktamadkan.
 • Menguruskan permohonan pelantikan dalam tempoh dua (2) minggu bagi pelantikan seperti berikut:
 1.  Pegawai Aset 
 2. Pegawai Pemeriksa
 3. Lembaga Pemeriksa Pelupusan
 4. Jawatankuasa Penyiasat
 5. Pegawai Pemverifikasi Stor
 • Mengurus pembayaran bil-bil / tuntutan dalam tempoh 14 hari.
 • Memastikan maklumbalas diberikan kepada pertanyaan/aduan pelanggan dalam tempoh 7 hari.

STRUKTUR ORGANISASI

Organisasi Bahagian Pengurusan Aset dilengkapi dengan enam (6) Seksyen seperti berikut:

 • Seksyen Pengurusan Fasiliti;
 • Seksyen Pengurusan Infrastruktur;
 • Seksyen Pengurusan Hartanah;
 • Seksyen Teknikal;
 • Seksyen Pengurusan Aset Alih; dan
 • Seksyen Khidmat Pengurusan.

HUBUNGI

Alamat Telefon Faks Emel (@moe.gov.my)
Aars 5 Blok E9
Kompleks Kerajaan Parcel  E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 Wilayah Persekutuaan Putrajaya
03-8884 2395  03-8888 0560 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
 • Hits: 26004

Ikuti kami di media sosial rasmi:

© 2019 Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Hak Cipta Terpelihara
Tarikh Kemaskini 11 Jun 2021, 23:35.