Bahagian Pendidikan Swasta

KETUA JABATAN

 kj BPSwasta


Nama :

Encik Fauzi bin Asirop
 

VISI

Institusi Pendidikan Swasta Unggul Penjana Generasi Terbilang

MISI

OBJEKTIF

FUNGSI 

PIAGAM PELANGGAN

Kami, warga Bahagian Pendidikan Swasta, Kementerian Pendidikan Malaysia berazam untuk memberi perkhidmatan yang cekap, pantas dan tepat dengan amanah, saksama dan penuh mesra bagi:

STRUKTUR ORGANISASI

2021 CARTA ORGANISASI BAHAGIAN PENIDIDKAN SWASTA
HUBUNGI 

Alamat Telefon Faks Emel (@moe.gov.my)
Bahagian Pendidikan Swasta 
Kementerian Pendidikan Malaysia, 
Aras 3, Blok E2, Kompleks E, 
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 
62604 Putrajaya.
03-8884 9536 (KAUNTER) 03-8888 6676 / 6679 bps

 Untuk mengetahui senarai sekolah swasta yang telah berdaftar, sila layari https://smips.moe.gov.my/utama.cfm?cari=1 .