Bahagian Pendidikan Khas

KETUA JABATAN

 2021 Pengarah B.PENDIDIKAN KHAS

 Puan Hajah Salmah binti Jopri  

VISI

Pendidikan berkualiti menjana kecemerlangan murid berkeperluan khas selaras dengan sistem pendidikan kebangsaan

MISI

Membangunkan modal insan berkeperluan khas yang cemerlang berasaskan:

OBJEKTIF

FUNGSI

PIAGAM PELANGGAN

  1. Memaklumkan keputusan penempatan guru pendidikan khas selewat-lewatnya 9 hari bekerja selepas menerima agihan penempatan ke bahagian.
  2. Memaklumkan keputusan pertukaran guru pendidikan khas selewat-lewatnya 4 hari bekerja selepas keputusan dalam talian diumumkan.

STRUKTUR ORGANISASI

2021 CARTA ORGANISASI B. PEN KHAS

HUBUNGI

Alamat Telefon Faks Emel (@moe.gov.my)

Bahagian Pendidikan Khas, 

Kementerian Pendidikan Malaysia, 

Aras 2, Blok E2, Kompleks E,

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,

Presint 1,

62604, Wilayah Persekutuan Putrajaya

03-88849190 03-88886670 [emel]