Bahagian Pendidikan Khas

KETUA JABATAN

 KJ Pendidikan Khas Hjh Salmah Jopri

 Puan Hajah Salmah binti Jopri  

LATAR BELAKANG

Pendidikan Khas di Malaysia bermula sebelum merdeka dengan pembukaan Sekolah Cacat Penglihatan dan Sekolah Cacat Pendengaran pada era 1920an melalui pelibatan sukarelawan. Laporan Jawatankuasa Kabinet yang mengkaji pelaksanaan Dasar Pelajaran melalui Perakuan 169 adalah titik tolak yang membawa kepada penekanan yang lebih jelas terhadap perkembangan pendidikan khas di Malaysia.

Selaras dengan itu, pelibatan kerajaan dalam pendidikan murid berkeperluan khas bermula dengan penubuhan Sekolah Rendah Pendidikan Khas Princess Elizabeth di Johor Bahru, Johor di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat pada tahun 1948 dan Sekolah Kanak-kanak Pekak Persekutuan, Tanjong Bungah di Pulau Pinang (Rendah dan Menengah) pada tahun 1954 bagi murid bermasalah pendengaran. Tahun 1960an merupakan detik manis yang perlu dikongsikan dengan pewujudan rancangan percantuman bagi pendidikan kanak-kanak cacat penglihatan dan kanak-kanak cacat pendengaran di sekolah rendah serta menengah biasa. Secara ringkasnya perkembangan pendidikan bagi MBK adalah seperti berikut:

Pendidikan Masalah Penglihatan

1926

Pembukaan Sekolah Rendah Pendidikan Khas (SRPK) St. Nicholas oleh Gereja Anglican di Melaka.

1931

SRPK St. Nicholas berpindah ke Pulau Pinang.

1948

Pembukaan SRPK Princess Elizabeth dengan kemudahan asrama oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat di Johor Bahru.

1962

Rancangan percantuman bagi pendidikan kana-kanak cacat penglihatan di sekolah rendah dan menengah biasa.

 

Permulaan Latihan Perguruan Khas dalam bidang cacat penglihatan di Maktab Perguruan Ilmu Khas, Cheras.

1977

Pembukaan Sekolah Menengah Berasrama Cacat Penglihatan Setapak, Kuala Lumpur.

1978

Pengambilalihan SRPK Princess Elizabeth oleh KPM sebagai sekolah bertaraf sekolah kerajaan sepenuhnya.

   

Pendidikan Masalah Pendengaran

1954

Pembukaan kelas pendidikan khas di Jalan Northam, Pulau Pinang.

 

Pembukaan Sekolah kanak-Kanak Pekak Persekutuan (Rendah dan Menengah) di Tanjong Bungah, Pulau Pinang.

1963

Pembukaan kelas-kelas Pendidikan Khas Rancangan Percantuman Cacat Pendengaran oleh KPM di sekolah rendah dan menengah biasa.

 

Permulaan Latihan Perguruan Pendidikan Khas Cacat Pendengaran di Maktab Perguruan Ilmu Khas, Cheras.

1987

Pembukaan Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional Shah Alam.

   

Pendidikan Masalah Pembelajaran

1988

Kelas Pendidikan Khas Rancangan Percantuman di sekolah rendah.

   

Pendidikan Inklusif

1962

Pendidikan Inklusif bagi murid-murid cacat penglihatan.

1993

Pendidikan Inklusif bagi Tingkatan 6 Bawah di Sekolah Menengah Methodist (Lelaki), Kuala Lumpur bagi tiga orang murid.

1994

Pembukaan kelas Pendidikan Inklusif di 14 buah sekolah.

   

Pendidikan Prasekolah Pendidikan Khas

1998

Program Intervensi Awal bagi kanak-kanak berkeperluan khas.

2003

Pendidikan Inklusif bagi kanak-kanak prasekolah masalah pembelajaran di 3 buah sekolah.

2004

Kelas prasekolah di 28 Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas (23 pendengaran dan 5 penglihatan).

2005

Kelas prasekolah pendidikan khas masalah pembelajaran dibuka di sekolah harian.

Dalam aspek pengurusan di peringkat KPM, perkembangan pendidikan khas membawa kepada penubuhan Unit Pelajaran Khas di Bahagian Sekolah, KPM pada tahun 1964 yang kemudiannya telah dijadikan Jabatan Pendidikan Khas (JPK) pada 1 Oktober 1995. JPK diterajui oleh Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran (Pendidikan Khas) dan tiga orang Pengarah bagi tiga Bahagian di Jabatan tersebut iaitu Bahagian Perancangan dan Penyelidikan, Bahagian Pengurusan Sekolah dan Bahagian Latihan dan Khidmat Bantu.

Ekoran daripada penstrukturan semula KPM pada tahun 2008, JPK telah diubah menjadi Bahagian Pendidikan Khas (BPKhas) dengan diterajui oleh seorang Pengarah dan tiga Timbalan Pengarah bagi tiga cawangan iaitu Cawangan Perancangan dan Penyelidikan, Cawangan Pengurusan Pendidikan Khas dan Cawangan Latihan dan Khidmat Bantu, serta seorang Ketua Penolong Pengarah di Cawangan Pengurusan dan Perhubungan.

Penstrukturan semula KPM pada tahun 2019 turut membawa perubahan kepada struktur organisasi BPKhas. BPKhas kini diterajui oleh seorang Pengarah dan tiga Timbalan Pengarah bagi tiga sektor iaitu Sektor Perancangan dan Penyelidikan, Sektor Pembangunan Instruksional, dan Sektor Pembangunan Kemanusiaan. Cawangan Latihan dan Khidmat Bantu telah diubah menjadi Sektor Perkhidmatan Sokongan Pendidikan Khas manakala Cawangan Pengurusan dan Perhubungan diubah menjadi Sektor Khidmat Pengurusan.

VISI

Pendidikan berkualiti menjana kecemerlangan murid berkeperluan khas selaras dengan sistem pendidikan kebangsaan

MISI

Membangunkan modal insan berkeperluan khas yang cemerlang berasaskan:

 • Sistem pendidikan yang berkualiti, relevan dan holistik;
 • Perkembangan potensi diri ke tahap optimum;
 • Keupayaan berdaya saing dan kebolehpasaran;
 • Nilai-nilai murni sebagai warganegara yang bertanggungjawab;
 • Perkongsian pintar dengan pelbagai pihak; dan
 • Pengantarabangsaan Program Pendidikan Khas

OBJEKTIF

 • Menyediakan peluang dan kemudahan pendidikan untuk murid-murid dengan keperluan khas
 • Menyediakan pendidikan yang sesuai dan relevan kepada setiap murid dengan keperluan khas
 • Menyediakan peluang untuk mengembangkan bakat dan potensi murid dengan keperluan khas
 • Menyediakan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran yang mencukupi dan terkini
 • Memastikan tenaga pengajar yang mencukupi dan terlatih dalam bidang Pendidikan Khas

FUNGSI

 • Memperluas akses dan ekuiti pendidikan kepada MBK melalui Sekolah Pendidikan Khas, Program Pendidikan Khas Integrasi dan Program Pendidikan Inklusif.
 • Memperkasa strategi pengoperasian Sekolah Pendidikan Khas, Program Pendidikan Khas Integrasi dan Program Pendidikan Inklusif.
 • Membangunkan modal insan MBK mengikut potensi dan meningkatkan kebolehpasaran dalam pelbagai bidang.
 • Membangunkan kapasiti sumber manusia di Bahagian, Sekolah Pendidikan Khas, Program Pendidikan Khas Integrasi dan Program Pendidikan Inklusif.
 • Mempertingkat prasarana mesra orang kurang upaya (OKU) dan persekitaran pembelajaran yang kondusif di Sekolah Pendidikan Khas, Program Pendidikan Khas Integrasi dan Program Pendidikan Inklusif.
 • Memperkasa perkhidmatan sokongan dan bantuan pendidikan khas
 • Memantapkan tadbir urus organisasi Bahagian.

PIAGAM PELANGGAN

 1. Memaklumkan keputusan penempatan guru pendidikan khas selewat-lewatnya 9 hari bekerja selepas menerima agihan penempatan ke bahagian.
 2. Memaklumkan keputusan pertukaran guru pendidikan khas selewat-lewatnya 4 hari bekerja selepas keputusan dalam talian diumumkan.

STRUKTUR ORGANISASI

HUBUNGI

Alamat Telefon Faks Emel (@moe.gov.my)

Bahagian Pendidikan Khas, 

Kementerian Pendidikan Malaysia, 

Aras 2, Blok E2, Kompleks E, 

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 

62604 PUTRAJAYA

03-88849190 03-88886670 [emel]
 • Hits: 55835

Ikuti kami di media sosial rasmi:

© 2019 Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Hak Cipta Terpelihara
Tarikh Kemaskini 25 September 2020, 11:12.