Bahagian Pendidikan Khas

KETUA JABATAN

 2021 Pengarah B.PENDIDIKAN KHAS
 YBrs. Dr. Rodiah binti Idris  

VISI

Pendidikan berkualiti menjana kecemerlangan murid berkeperluan khas selaras dengan sistem pendidikan kebangsaan

MISI

Membangunkan modal insan berkeperluan khas yang cemerlang berasaskan:

 • Sistem pendidikan yang berkualiti, relevan dan holistik;
 • Perkembangan potensi diri ke tahap optimum;
 • Keupayaan berdaya saing dan kebolehpasaran;
 • Nilai-nilai murni sebagai warganegara yang bertanggungjawab;
 • Perkongsian pintar dengan pelbagai pihak; dan
 • Pengantarabangsaan Program Pendidikan Khas

OBJEKTIF

 • Menyediakan peluang dan kemudahan pendidikan untuk murid-murid dengan keperluan khas
 • Menyediakan pendidikan yang sesuai dan relevan kepada setiap murid dengan keperluan khas
 • Menyediakan peluang untuk mengembangkan bakat dan potensi murid dengan keperluan khas
 • Menyediakan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran yang mencukupi dan terkini
 • Memastikan tenaga pengajar yang mencukupi dan terlatih dalam bidang Pendidikan Khas

FUNGSI

 • Memperluas akses dan ekuiti pendidikan kepada MBK melalui Sekolah Pendidikan Khas, Program Pendidikan Khas Integrasi dan Program Pendidikan Inklusif.
 • Memperkasa strategi pengoperasian Sekolah Pendidikan Khas, Program Pendidikan Khas Integrasi dan Program Pendidikan Inklusif.
 • Membangunkan modal insan MBK mengikut potensi dan meningkatkan kebolehpasaran dalam pelbagai bidang.
 • Membangunkan kapasiti sumber manusia di Bahagian, Sekolah Pendidikan Khas, Program Pendidikan Khas Integrasi dan Program Pendidikan Inklusif.
 • Mempertingkat prasarana mesra orang kurang upaya (OKU) dan persekitaran pembelajaran yang kondusif di Sekolah Pendidikan Khas, Program Pendidikan Khas Integrasi dan Program Pendidikan Inklusif.
 • Memperkasa perkhidmatan sokongan dan bantuan pendidikan khas
 • Memantapkan tadbir urus organisasi Bahagian.

PIAGAM PELANGGAN

 • Memaklumkan keputusan penempatan guru pendidikan khas selewat-lewatnya 9 hari bekerja selepas menerima agihan penempatan ke bahagian.
 • Memaklumkan keputusan pertukaran guru pendidikan khas selewat-lewatnya 4 hari bekerja selepas keputusan dalam talian diumumkan.

CARTA ORGANISASI

Carta Organisasi B. Pendidikan Khas

HUBUNGI

Alamat Telefon Faks Emel (@moe.gov.my)
Bahagian Pendidikan Khas, 
Kementerian Pendidikan Malaysia, 
Aras 2, Blok E2, Kompleks E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
Presint 1,
62604, Wilayah Persekutuan Putrajaya
03-88849190 03-88886670 [emel]
 • Hits: 186896

Ikuti kami di media sosial rasmi:

© 2019 Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Hak Cipta Terpelihara
Tarikh Kemaskini 29 September 2023, 15:09.