Bahagian Pembangunan Kurikulum

KETUA JABATAN

 


Nama :

KOSONG

 

LATAR BELAKANG

Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) merupakan satu bahagian di bawah Sektor Dasar dan Pembangunan Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia. Bahagian ini bertanggungjawab memperbaiki mutu dan meningkatkan taraf pendidikan melalui penggubalan dan pembangunan kurikulum yang relevan dan bermutu untuk semua sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan di peringkat prasekolah, sekolah rendah dan sekolah menengah.

VISI 

Menghasilkan Kurikulum yang berkualiti untuk pendidikan negara yang bertaraf dunia menjelang tahun 2020

MISI

Membangunkan kurikulum sekolah yang bersepadu dan berguna untuk perkembangan potensi individu sepenuhnya dan untuk memenuhi keperluan negara

FUNGSI

OBJEKTIF

Membangun dan mengembangkan kurikulum sekolah ke arah peningkatan kualiti pendidikan selaras dengan aspirasi negara.

PIAGAM PELANGGAN

Kami berjanji akan menyempurnakan tugas dan tanggungjawab kami untuk memastikan pelanggan mendapat:

STRUKTUR ORGANISASI

BPK Chart

HUBUNGI

Alamat Telefon Faks Emel (@moe.gov.my)

Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysia 
Aras 4-8, Blok E9, Kompleks E 
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 
62604 Putrajaya, Malaysia

http://bpk.moe.gov.my/

03-8884 2000 03-8888 9917 [emel]