Bahagian Matrikulasi

 

 
 

2021 Pengarah B.MATRIKULASI

Nama :

Dr. Hajah Rosnarizah binti Abdul Halim

 

VISI

Penjana unggul pelajar bumiputera berkualiti ke institusi pengajian tinggi dalam bidang sains, teknologi dan profesional.

MISI

Membangunkan potensi pelajar bumiputera dalam bidang sains, teknologi dan profesional melalui pendidikan prauniversiti yang berkualiti untuk melahirkan modal insan yang cemerlang.

OBJEKTIF

FUNGSI

PIAGAM PELANGGAN

Bahagian Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia dengan penuh tekad dan iltizam berjanji akan memastikan:

  1. Kurikulum  pengajian  Program    Matrikulasi disemak sekurang-kurangnya tiga (3) tahun atau mengikut keperluan semasa.
  2. Keputusan peperiksaan        diserahkan kepada      pelajar        tiga puluh (30) hari bekerja dari tarikh akhir peperiksaan.
  3. Transkrip peperiksaan dikeluarkan tiga puluh (30) hari bekerja selepas keputusan peperiksaan diumumkan.
  4. Lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) ke Kolej Matrikulasi menerima surat tawaran dalam tempoh dua puluh satu (21) hari bekerja sebelum tarikh pelajar mendaftar.
  5. Bayaran bil dan invois dibuat tidak melebihi empat belas (14) hari dari tarikh penerimaan (Bagi dokumen yang lengkap).
  6. Maklum balas awal aduan pelanggan diberikan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja.

STRUKTUR ORGANISASI

2021 CARTA ORGANISASI B.MATRIKULASI

 

HUBUNGI

Alamat Telefon Faks Emel (@moe.gov.my)
Bahagian Matrikulasi 
Kementerian Pendidikan Malaysia 
Aras 6 & 7, Blok E 15, Kompleks E 
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 
62604 Putrajaya
03-8884 4083 03-8884 4028 info.matrikulasi